Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBJAVLJENI RAZPISI

JR Blagovne znamke Javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov
Datum objave: 31.05.2019
Rok za prejem ponudb:
Izdajatelj: SPIRIT Slovenija, Javna agencija
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijave in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: showroom(at)spiritslovenia.si.

 

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje deset dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis ter razpisna dokumentacija so objavljeni na spletnem naslovu: https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-05-31-javni-razpis-krepitev-trzenja-blagovnih-znamk-na-tujih-trgih-prek-showroomov

 

Javni razpis je objavljen v Ur. l. RS št. 35/2019.

Razpisano sredstev: 4.700.000,00 EUR
Drugi podatki:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih.

Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih.

Ciljne skuine: Ciljna skupina/upravičenci so mikro, mala in srednje velika s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

 

Predvideni so štirje roki za oddajo vlog:

1. rok: 30. 9. 2019

2. rok: 30. 9. 2020

3. rok: 30. 9. 2021

4. rok: 30. 9. 2022

Nazaj