Skoči na vsebino

OBJAVLJENI RAZPISI

JPPOS ODL 2018/19 Javni poziv za sofinanciranje sistematičnega razvoja poslovne odličnosti podjetij v letih 2018 in 2019
Datum objave: 21.08.2018
Rok za prejem ponudb: 24.09.2018 do 13:00
Izdajatelj: SPIRIT Slovenija, javna agencija
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

podlicnost(at)spiritslovenia.si

Razpisna dokumentacija:

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-08-21-Javni-poziv-za-sofinanciranje-sistematicnega-razvoja-poslovne-odlicnosti-podjetij-v-letih-2018-in-2019-JPPOSODL-2018-19

Razpisano sredstev: 160.000 EUR (130.000,00 EUR v letu 2018 in 30.000,00 EUR v letu 2019)
Drugi podatki:

Predmet javnega poziva je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem poslovne odličnosti v podjetja po modelu EFQM in s tem povezana usposabljanja.

 

Upravičene so tri skupine prijaviteljev:

1. Podjetja, ki želijo sistematično pristopiti k doseganju in trajnemu ohranjanju ravni uspešnega delovanja, nimajo pa še izkušenj z uvajanjem poslovne odličnosti po modelu EFQM in nimajo izvedene še nobene samoocene zahtevnosti, vsaj po metodi EFQM hitrega pregleda.

2. Podjetja, ki so v zadnjih treh letih že začela z aktivnostmi na področju doseganja in trajnega ohranjanja ravni uspešnega delovanja in so v zadnih treh letih že izvedla po modelu EFQM vsaj eno samooceno zahtevnosti, vsaj po metodi EFQM hitrega pregleda.

3. Podjetja, ki že najmanj tri leta izvajajo aktivnosti na področju doseganja in trajnega ohranjanja ravni uspešnega delovanja po modelu EFQM in so v zadnjih 5 letih izvedla najmanj tri samoocene zahtevnosti vsaj po metodi EFQM matrike poslovne odličnosti.

 

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:

1. Svetovalna podpora pri izvedbi samoocene po modelu EFQM (hitri pregled) s pomočjo delavnice 8 ur;

2. Svetovanje pri pripravi in uskladitvi programa izboljšav za izboljšanje odličnosti poslovanja 6 ur;

3. Svetovalna podpora pri izvedbi prednostnih projektov, določenih v okviru izvedene samoocene (do 40 ur);

4. Strošek izvedbe licenciranih usposabljanj s področja poslovne odličnosti po modelu odličnosti EFQM;

5. Podpora pri pripravi managerskega dokumenta za ocenjevanje v obliki delavnic in izvedbi samoocene v obsegu štirih ponovitev po 4 ure (po 16 ur (uporaba metode EFQM matrike poslovne odličnosti));

6. Svetovanje pri pripravi managerskega dokumenta za področje poslovne odličnosti do 20 ur;

7. Opredelitev nivoja izpolnjevanja načel poslovne odličnosti po modelu EFQM s strani dveh zunanjih ocenjevalcev 20*2 ur (sodelovanje dveh zunanjih svetovalcev z enim notranjim ocenjevalcem);

8. Priprava in predstavitev zaključnega poročila vodstvu podjetja s strani zunanjih svetovalcev do 8 ur.

 

Maksimalno število ur svetovanja po posameznem upravičenem strošku je opredeljeno v zgoraj. Posameznemu prijavitelju je lahko skupaj dodeljeno 9.999,99 EUR (od tega do 18,75% v letu 2019, pri čemer za usposabljanja v obeh letih skupaj največ do 2.000,00 EUR). Prerazporeditev sredstev med leti ni možna, kar pomeni, da je odobrena sredstva za leto 2018 možno izplačati zgolj v letu 2018 oz. odobrena sredstva za leto 2019 možno izplačati zgolj v letu 2019.

Nazaj