Skoči na vsebino

OBJAVLJENI RAZPISI

Start-up socialna podjetja Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018
Datum objave: 03.06.2016
Rok za prejem ponudb: 15.07.2016
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Potrebne dodatne informacije na telefonski številki: 01 400 3601 in na e-pošti: jernej.prevc(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis

 

Razpisna dokumentacija

 

Poslovni načrt

 

Rezultati razpisa

Razpisano sredstev: največ do 1.907.824,86 EUR
Drugi podatki:

Razpisana sredstva največ do 1.907.824,86 EUR
• za sklop A: zagonsko fazo socialnih podjetij ali podjemov obstoječih socialnih podjetij 1.362.765,41 EUR, od tega za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 953.935,79 EUR in za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 408.829,62 EUR,
• za sklop B: zagonsko fazo mladinskih zadrug 545.076,55 EUR, od tega za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 381.553,56 EUR in za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 163.522,99 EUR.

 

Maksimalna višina subvencije je 20.000 EUR. 
 

Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ni javno. 

 

Obveščanje

Ministrstvo bo, najkasneje v roku 60 dni od roka za odpiranje vlog, posredovalo vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi subvencije. Rezultati javnega razpisa za izbor operacij so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva.

 

Pomoč upravičencem pri pripravi zahtevkov za izplačilo

 

Navodila za pripravo zahtevka za izplačilo
Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020

 

vsa ostala navodila organa upravljanja najdete na: 

http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila

 

in priročnik za informacijski sistem e-MA

http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/e-ma/prirocnik-za-uporabo-is-e-ma_2-0.pdf 

 

Predplačilo
Obrazec za predplačilo
Menična izjava in 3 bianko menice

 

Ob oddaji zahtevka za predplačilo oz. izplačilo je potrebno v informacijski sistem e-MA vnesti vse listine s skenirano dokumentacijo (skladno z zgornjimi navodili in priročnikom za informacijski sistem e-MA), vmesno poročilo pa se pošlje skrbniku pogodbe.


Člani komisije za izvedbo postopka javnega razpisa

Nazaj