Skoči na vsebino

OBJAVLJENI RAZPISI

RRI Javni razpis za »RRI v verigah in mrežah vrednosti«
Datum objave: 29.01.2016
Rok za prejem ponudb: 15.04.2016 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Uradne informacije o javnem razpisu lahko podajo le uslužbenci Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

 

Kontaktni osebi sta dr. Matej Novak, tel. 01 400 36 34 in mag. Marta Slokar, tel. 01 400 31 27, vsak delovni dan med 9.00 in 10.00 uro. 

 

Dodatne informacije so dosegljive tudi preko elektronske pošte rri.mgrt(at)gov.si.

Razpisna dokumentacija:

Sprememba javnega razpisa »RRI v verigah in mrežah vrednosti« za Sklop 2: »Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL 6-9)« v Uradnem listu RS

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo se je, na osnovi odobritve Službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, odločilo, da bo, glede na veliko število kvalitetnih in pozitivno ocenjenih vlog za RRI projekte, ki kandidirajo za sofinanciranje na zgoraj omenjenem razpisu, povečalo sredstva, ki so na voljo za sofinanciranje v okviru tega razpisa.

S tem razlogom je bil v Uradnem listu RS št. 56 z dne 26.8.2016 objavljen popravek javnega razpisa in s tem bo omogočeno več podjetjem in konzorcijem sofinanciranje njihovih raziskovalno razvojnih projektov. Sklepi o izbiri so v pripravi in bodo izdani predvidoma do 9.9.2016.

 

Čistopis popravljenega razpisa (objavljeno 30.08.2016)

 

Skupno besedilo javnega razpisa za RRI v verigah in mrežah vrednosti

 

Razpisna dokumentacija za sklop 2 - Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL 6-9)

 

Obrazci

1,

2,

3A,

3B,

3C,

4

 

Pogodba s prilogami:

1-2

3

4

5

 

 

Razpisna dokumentacija za sklop 1 - Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL3-6) je na voljo na spletni strani MIZŠ:

 

Rezultati razpisa.

Razpisano sredstev: 12.000.000 evrov
Drugi podatki:

Predvideno je 1 odpiranje vlog. Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo v prostorih ministrstva dne 20. 4. 2016.

 

 

 

 

Vprašanja in odgovori (objavljeno 6. 4. 2016)

 

 

 

 

 

 
Podaljšan rok za obvestila o izidih Sklopa 2 "Spodbude za RR projekte (TRL 6-9)" javnega razpisa za "RRI v verigah in mrežah vrednosti

Na Sklop 2 "Spodbude za RR projekte (TRL 6-9)" skupnega javnega razpisa MIZŠ-MGRT z naslovom Javni razpis za "RRI v verigah in mrežah vrednosti" je prispelo veliko število vlog, ki so jih morali prijavitelji  pred izvedbo ocenjevalnega postopka še dopolniti. Zato se, zaradi časovnega zamika aktivnosti v postopku pregleda in ocenjevanja vlog, rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidih javnega razpisa, podaljšuje za 30 dni. Ta 30-dnevni rok začne teči 19. 6. 2016.

 

Dodatno podaljšanje roka za obvestila o izidih Sklopa 2 "Spodbude za RR projekte (TRL 6-9)" javnega razpisa za "RRI v verigah in mrežah vrednosti 

 

Obveščamo vas, da se, zaradi bistveno daljšega roka od pričakovanega za izvedbo aktivnosti, povezanih s postopki zunanjega ocenjevanja  vlog, ki so prispele na Sklop 2 "Spodbude za RR projekte (TRL 6-9)" skupnega javnega razpisa MIZŠ-MGRT z naslovom Javni razpis za "RRI v verigah in mrežah vrednosti", rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidih javnega razpisa, žal še dodatno podaljšuje."

 

Ministrstvo se bo potrudilo, da bodo sklepi o izidih Sklopa 2 "Spodbude za RR projekte (TRL 6-9)" javnega razpisa za "RRI v verigah in mrežah vrednosti" posredovani v čim krajšem času od zaključka zadnjih aktivnosti ocenjevanja.

Hvala za razumevanje. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazaj