Skoči na vsebino

VELJAVNI PREDPISI

A. GOSTINSTVO

 

1. Zakon o gostinstvu(Uradni list RS, št. 93/07-UPB-2, 26/14-ZKme-1B in 52/16) 

  1.1 Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17),
  1.2  Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07),
  1.3. Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 22/18) in 5/19)
  1.4  Pravilnik o načinu vpisa sobodajalcev  v Poslovni register Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07)
  1.5  Pravilnik o registru nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 70/16)

 

B. TURIZEM

 

1.    Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) (Uradni list RS, št. 13/18)  
  1.1  Pravilnik o načinu in postopku pridobitve licence za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev ter o vsebini in načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS, št. 55/04)

  1.2. Najpogostejša vprašanja glede ZSRT-1 (posodobljeno 26.4.2018)

  1.3. Novost pri izvajanju turističnega vodenja v Republiki Sloveniji


C. GORSKO VODENJE

 

1. Zakon o gorskih vodnikih (Uradni list RS, št. 99/04 – UPB1 in 59/10), s podzakonskim aktom:

    1.1 Pravilnik o gorskih vodnikih (Uradni list RS, št. 84/99).


D. KOBILARNA LIPICA

 

  1. Zakon o Kobilarni Lipica(ZKL-1) (Uradni list RS, št. 6/18)