Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VELJAVNI PREDPISI

A. GOSTINSTVO

 

1. Zakon o gostinstvu(Uradni list RS, št. 93/07-UPB-2, 26/14-ZKme-1B in 52/16) 

  1.1 Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17),
  1.2  Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07),
  1.3. Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 22/18) in 5/19)
  1.4  Pravilnik o načinu vpisa sobodajalcev  v Poslovni register Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07)
  1.5  Pravilnik o registru nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 70/16)

 

B. TURIZEM

 

1.    Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) (Uradni list RS, št. 13/18)  
  1.1  Pravilnik o načinu in postopku pridobitve licence za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev ter o vsebini in načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS, št. 55/04)

  1.2. Najpogostejša vprašanja glede ZSRT-1 (posodobljeno 26.4.2018)

  1.3. Novost pri izvajanju turističnega vodenja v Republiki Sloveniji


C. GORSKO VODENJE

 

1. Zakon o gorskih vodnikih (Uradni list RS, št. 99/04 – UPB1 in 59/10), s podzakonskim aktom:

    1.1 Pravilnik o gorskih vodnikih (Uradni list RS, št. 84/99).


D. KOBILARNA LIPICA

 

  1. Zakon o Kobilarni Lipica(ZKL-1) (Uradni list RS, št. 6/18)