Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREDLOGI PREDPISOV

Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov

 

Pravilnik

 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

 

Vlada Republike Slovenije je na svoji 156. redni seji dne 16. 11. 2017 določila besedilo predloga Zakona o spodbujanju razvoja turizma - prva obravnava in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

 

 

 

V nadaljevanju so našteti predpisi, ki jih trenutno pripravljamo v Direktoratu za turizem:

 

 

 

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006) in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007) ter v skladu z Navodili o postopku posredovanja informacij javnega značaja na Ministrstvu za gospodarstvo in v organih v sestavi se v svetovni splet posredujejo tudi predlogi predpisov, programov, strategij in drugih podobnih dokumentov, ki se nanašajo na delovno področje organa. Posredujejo se v polnem besedilu in morajo biti objavljeni najmanj 15 dni pred sprejetjem, razen v izjemnih primerih.

OPOZORILO: Gre za predloge dokumentov, glede katerih organ odškodninsko ali kako drugače ne jamči. Predlagane rešitve v predlogu dokumenta ne bodo nujno tudi sprejete!