Skoči na vsebino

PREDLOGI PREDPISOV

Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov

 

Pravilnik

 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

 

Vlada Republike Slovenije je na svoji 156. redni seji dne 16. 11. 2017 določila besedilo predloga Zakona o spodbujanju razvoja turizma - prva obravnava in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

 

 

 

V nadaljevanju so našteti predpisi, ki jih trenutno pripravljamo v Direktoratu za turizem:

 

 

 

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006) in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007) ter v skladu z Navodili o postopku posredovanja informacij javnega značaja na Ministrstvu za gospodarstvo in v organih v sestavi se v svetovni splet posredujejo tudi predlogi predpisov, programov, strategij in drugih podobnih dokumentov, ki se nanašajo na delovno področje organa. Posredujejo se v polnem besedilu in morajo biti objavljeni najmanj 15 dni pred sprejetjem, razen v izjemnih primerih.

OPOZORILO: Gre za predloge dokumentov, glede katerih organ odškodninsko ali kako drugače ne jamči. Predlagane rešitve v predlogu dokumenta ne bodo nujno tudi sprejete!