Skoči na vsebino

PREDLOGI PREDPISOV

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006) in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007) ter v skladu z Navodili o postopku posredovanja informacij javnega značaja na Ministrstvu za gospodarstvo in v organih v sestavi se v svetovni splet posredujejo tudi predlogi predpisov, programov, strategij in drugih podobnih dokumentov, ki se nanašajo na delovno področje organa. Posredujejo se v polnem besedilu in morajo biti objavljeni najmanj 15 dni pred sprejetjem, razen v izjemnih primerih.

OPOZORILO: Gre za predloge dokumentov, glede katerih organ odškodninsko ali kako drugače ne jamči. Predlagane rešitve v predlogu dokumenta ne bodo nujno tudi sprejete!