Skoči na vsebino

DRUGI POMEMBNI DOKUMENTI

  • Dokument o ukrepih za odpravo težav malih in srednjih podjetij vključenih v Instrumente trgovinske zaščite
  • Pravilnik o kriterijih za ugotavljaje gospodarskega interesa Republike Slovenije za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje tujcu, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 50 dne 29. junija 2012. Pravilnik je stopil v veljavo osmi dan po objavi v Uradnem listu, torej 7. julija 2012. Pravilnik določa, da je gospodarski interes RS je izkazan, če tujec: izkazuje specializirana znanja in posebne izkušnje, ki so koristne za slovensko gospodarstvo; lahko omogoča povečanje poslovnih povezav slovenskega gospodarstva s tujino ali ; lahko omogoči uvajanje in uporabo novih tehnologij, poslovnih modelov ali znanja v RS ali vlaganje kapitala v RS ali širjenje in odpiranje novih tržišč za slovenske proizvode (2. člen). Prošnji za izdajo mnenja o obstoju gospodarskega interesa  se lahko naslovijo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo- Komisija za  ugotavljanje obstoja meril za izredno naturalizacijo. Prošnji mora tujec priložiti pisna dokazila, iz katerih je razvidno, da je izpolnjen eden od kriterijev(potrdila poslovni načrt, mnenja, priporočila..).

MEMORANDUMI O SODELOVANJU

 

Podpisani Memorandumi o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarski razvoj in vladami, mesti in ministrstvi pokrajin Ruske federacije:

BILATERALNI INVESTICIJSKI SPORAZUMI

 

V priponki je podan seznam sklenjenih bilateralnih investicijskih sporazumov z datumi pričetka veljave.