Skoči na vsebino

VELJAVNI PREDPISI

 

 

Zakonske podlage na področju upravljanja z državnim premoženjem:

 

 

Zakonske podlage na področju reševanja in prestrukturiranja podjetij: