Skoči na vsebino

REGISTER DRUŽB TVEGANEGA KAPITALA

Na podlagi 46. člena Zakona o družbah tveganega kapitala (Uradni list RS, št. 92/07 in 57/09-ZDTK-A) vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo register družb tveganega kapitala. Podatki v registru so javni. Izpis podatkov o posamezni družbi tveganega kapitala, vpisani v registru, lahko na njeno zahtevo pridobi vsaka zainteresirana oseba. V register se vpisujejo naslednji podatki:

  • firma in sedež družbe tveganega kapitala,
  • firma in sedež družbe za upravljanje,
  • datum pridobitve statusa družbe tveganega kapitala,
  • datum prenehanja statusa družbe tveganega kapitala,
  • datum vpisa sklepa o izbrisu družbe tveganega kapitala iz sodnega registra.

 - Register družb tveganega kapitala (prenovljeno 8.1.2018)