Skoči na vsebino

ZAKONODAJA S PODROČJA STORITEV

1. Področje storitev v skladu z Direktivo 2006/123/ES

2. Področje poštnih storitev

 3. Področje nadzora cen

4. Področje trgovine

5. Področje prikrith vojnih grobišč

6. Področje pogrebne in pokopališke dejavnosti