Skoči na vsebino

SEKTOR ZA VARSTVO POTROŠNIKOV IN KONKURENECE

1. PODROČJE VARSTVA POTROŠNIKOV

 

Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 86/09, 78/11 in 38/14) 

Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (Uradni list RS, št. 53/07)

   

Zakon o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16)

Uredba o koncesiji za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev (Uradni list RS, št. 47/15) 

Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 118/05, 28/12 in 6/14) 

 

Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15)

 

2.  PODROČJE VARSTVA KONKURENCE 

 

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12 in 63/13- ZS-K, 76/15)