Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA VARSTVO POTROŠNIKOV IN KONKURENCE

 

 

1.  Področje varstva potrošnikov

 

 

Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18)

Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (Uradni list RS, št. 53/07)

   

Zakon o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16) (uporablja se od 3. marca 2017). Sedmi odstavek 7. člena in šesta alineja 39. člena tega zakona se začneta uporabljati 1. julija 2018. Šesta alineja 39. člena tega zakona se ne uporablja za kreditne pogodbe, sklenjene pred 1. julijem 2018. 

Izvajanje javnih služb

 

Uredba o koncesiji za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev (Uradni list RS, št. 47/15) 

 

Sodelovanje med nacionalnimi organi

 

Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 118/05, 28/12 in 6/14) 

 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

 

Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15)

 

 

2.  Področje varstva konkurence

 

 

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12 in 63/13- ZS-K, 76/15, 23/17)