Skoči na vsebino

SEKTOR ZA GOSPODARSKO PRAVO, POMOČ IN PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH DRUŽB V TEŽAVAH IN INTELEKTUALNO LASTNINO

Zakoni

Podzakonski akti

Kodeksi

  •  Kodeks upravljanja za nejavne družbe (sl, en)

Prevodi

  • Angleški prevod Zakona o gospodarskih družbah (vsebuje spremembe do vključno ZGD-1D): (ZGD-1)
  • Angleški prevod Zakona o prevzemih (ZPre-1)
  • Angleški prevod Zakona o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo (ZIČUDSP)