Skoči na vsebino

SEZNAMI HARMONIZIRANIH STANDARDOV

Ministrstvo za gospodarstvo skladno z Zakonom  o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1, Ur. list RS, št. 17/11) objavlja sezname slovenskih standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti  proizvoda s predpisanimi zahtevami:

 

Vsi harmonizirani standardi iz seznamov so privzeti kot SIST standardi in so na voljo na spletni strani Slovenskega inštituta za standardizacijo (SIST). Več informacij o standardih na spletni strani http://www.sist.si/