Skoči na vsebino

SEKTOR ZA VARSTVO POTROŠNIKOV IN KONKURENCE

 

 

Evropska komisija je 22. marca 2017 objavila Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi organov za varstvo konkurence v državah članicah za učinkovitejše delovanje in za zagotavljanje ustreznega delovanja notranjega trga. Namen direktive je omogočiti organom držav članic EU, pristojnim za varstvo konkurence, da bodo lahko učinkoviteje izvajali konkurenčnopravna pravila EU.

 

Predlog direktive ureja naslednja področja:

  • neodvisnost in samostojnost organov, pristojnih za varstvo konkurence,
  • preiskovalna pooblastila,
  • sankcije za kršitve konkurenčnopravnih pravil EU,
  • program prizanesljivosti,
  • sodelovanje organov, pristojnih za varstvo konkurence.  

Zainteresirana javnost lahko posreduje predloge, komentarje in dopolnitve na predlog direktive na elektronski naslov: gp.mgrt(at)gov.si do 10. aprila 2017, s pripisom "Pripombe na Predlog direktive o okrepitvi organov za varstvo konkurence".

 

Vljudno prosimo, da svoje predloge pojasnite z obrazložitvami. Vse prejete predloge in pripombe bomo na ministrstvu preučili in jih upoštevali pri pripravi stališče Republike Slovenije k predlogu direktive.