Skoči na vsebino

SEKTOR ZA VARSTVO POTROŠNIKOV IN KONKURENCE

  • Osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1H) (4. 2. 2019)

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v sodelovanju z Javno Agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence pripravilo osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1H), s katerim se uvaja nov postopek administrativnega sankcioniranja pravnih oseb, na podlagi katerega bo agencija v enem postopku ugotovila kršitev določb Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 – odl. US, 63/13 – ZS-K, 33/14, 76/15 in 23/17) ali 101. ali 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 326 z dne  26. oktobra 2012) ter izrekla sankcijo pravni osebi za ugotovljeno kršitev. Poleg tega se predlagajo nekatere spremembe določb glede preiskovalnih pristojnosti ter postopka presoje koncentracij.

 

Zainteresirana javnost lahko posreduje pripombe in predloge na osnutek predloga zakona na elektronski naslov: gp.mgrt(at)gov.si

do 6. 3. 2019, s pripisom »Pripombe na predlog ZPOmK-1H«.

 

Vljudno prosimo, da svoje predloge pojasnite z obrazložitvami, ter jim priložite mednarodne primerjave, s katerimi morebiti razpolagate.

 

Vse prejete predloge in pripombe bomo na ministrstvu preučili in objavili na naših spletnih straneh.