Skoči na vsebino

SEKTOR ZA VARSTVO POTROŠNIKOV IN KONKURENCE

 

28. 11. 2017

 

Pisni odzivi na prvo javno posvetovanje na predlog Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

 

Agencija za trg vrednostnih papirjev

 

Agencija za zavarovalni nadzor

 

Banka Slovenije

 

Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, 1, 2

 

Delo, d.o.o.

 

Društvo DARUJ, socialno podjetje

 

GEN-I, d.o.o.

 

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS)

 

GZS, Združenje za informatiko in telekomunikacije

 

GZS, Združenje za papirno in papirno predelovalno industrijo

 

Inšpektorat RS za okolje in prostor

 

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

 

Pomurska Madžarska samoupravna narodna skupnost

 

Poslanska skupina italijanske in madžarske narodne skupnosti

 

Pošta Slovenije, d.o.o.

 

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Katedra za civilno pravo

 

Slovenska oglaševalska zbornica

 

Slovensko zavarovalno združenje

 

Turistično gostinska zbornica Slovenije

 

Tržni inšpektorat Republike Slovenije

 

Trgovinska zbornica Slovenije

 

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

 

Združenje bank Slovenije

 

Združenje potrošnikov Gorenjske

 

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije

 

Združenje turističnih agencij Slovenije

 

Zveza potrošnikov Slovenije

 

 


31. 8. 2017

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo predlog Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) za namen prvega javnega posvetovanja.

 

Z omenjenim osnutkom zakona želimo posodobiti področje varstva potrošnikov in uveljaviti rešitve, s katerimi bi ohranili visoko raven zaščite potrošnikov in pri tem  zmanjšali pretirane administrativne ovire za podjetja. Predlagane rešitve so mednarodno pravno primerljive z drugimi državami članicami Evropske Unije, kar je po našem mnenju izjemnega pomena, saj so tako potrošniki kot podjetja del enotnega notranjega trga.

 

Zainteresirana javnost lahko posreduje predloge, komentarje in dopolnitve na osnutek zakona na elektronski naslov:

gp.mgrt@gov.sido 30. septembra 2017, s pripisom "Pripombe na predlog ZVPot-1".

 

Vljudno prosimo, da svoje predloge pojasnite z obrazložitvami, ter jim priložite mednarodne primerjave, s katerimi morebiti razpolagate.

 

Vse prejete predloge in pripombe bomo na ministrstvu preučili in objavili na naših spletnih straneh.

    


2015: Pisni odzivi strokovne posvetovalne skupine na delovno gradivo novega Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1):

 

1.     Gospodarska zbornica Slovenije

2.     Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

3.     Slovenska oglaševalska zbornica

4.     Trgovinska zbornica Slovenije

5.     Tržni inšpektorat RS

6.     Zveza potrošnikov Slovenije   

 

 


2014: Predlogi zainteresirane  javnosti za pripravo novega Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

  

Državni organi (1)

  1. Tržni inšpektorat RS

Podjetniška združenja (6)

  1. Gospodarska zbornice Slovenije
  2. Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje papirne in papirno predelovalne industrije
  3. Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje za informatiko in telekomunikacije - Sekcija operaterjev elektronskih komunikacij
  4. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
  5. Slovenska oglaševalska zbornica
  6. Trgovinska zbornica Slovenije

Potrošniške organizacije (2)

  1. Zveza potrošnikov Slovenije in Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave
  2. Združenje potrošnikov Zasavja  

 


 

 

Arhiv predlogov