Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA VARSTVO POTROŠNIKOV IN KONKURENCE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. 6. 2019

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo osnutek predloga Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, s katerim se določajo pristojni organi, enotni povezovalni organ, organizacije, ki lahko obvestijo o domnevnih kršitvah, pooblastila in sankcije za izvajanje Uredbe (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2006/2004. 

 

Pripombe na osnutek predloga zakona lahko posredujete na elektronski naslov: gp.mgrt(at)gov.si do 30.06.2019, s pripisom Pripombe na predlog Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov. 

 

Vljudno prosimo, da svoje predloge pojasnite z obrazložitvami, ter jim priložite mednarodne primerjave, s katerimi morebiti razpolagate. 

 

Vse prejete predloge in pripombe bomo na ministrstvu preučili in objavili na naših spletnih straneh.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. 3. 2019

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je do izteka roka za pripombe javnosti na osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1H) prejelo pripombe, objavljene na naslednjih povezavah:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • Osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1H) (4. 2. 2019)

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v sodelovanju z Javno Agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence pripravilo osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1H), s katerim se uvaja nov postopek administrativnega sankcioniranja pravnih oseb, na podlagi katerega bo agencija v enem postopku ugotovila kršitev določb Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 – odl. US, 63/13 – ZS-K, 33/14, 76/15 in 23/17) ali 101. ali 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 326 z dne  26. oktobra 2012) ter izrekla sankcijo pravni osebi za ugotovljeno kršitev. Poleg tega se predlagajo nekatere spremembe določb glede preiskovalnih pristojnosti ter postopka presoje koncentracij.

 

Zainteresirana javnost lahko posreduje pripombe in predloge na osnutek predloga zakona na elektronski naslov: gp.mgrt(at)gov.si

do 6. 3. 2019, s pripisom »Pripombe na predlog ZPOmK-1H«.

 

Vljudno prosimo, da svoje predloge pojasnite z obrazložitvami, ter jim priložite mednarodne primerjave, s katerimi morebiti razpolagate.

 

Vse prejete predloge in pripombe bomo na ministrstvu preučili in objavili na naših spletnih straneh.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. 12. 2014

 

Odziv javnosti na predstavljena izhodišča za nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1):

  1. Gospodarska zbornica Slovenije
  2. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
  3. Slovensko zavarovalno združenje
  4. Trgovinska zbornica Slovenije
  5. Tržni inšpektorat RS
  6. Zveza potrošnikov Slovenije    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------