Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA GOSPODARSKO PRAVO, POMOČ IN PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH DRUŽB V TEŽAVAH IN INTELEKTUALNO LASTNINO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Osnutek Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (21. 1. 2019) 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v sodelovanju z Uradom RS za intelektualno lastnino pripravilo osnutek Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1E) (MSP test) za namen prvega javnega posvetovanja.

 

Zainteresirana javnost lahko posreduje predloge, komentarje in dopolnitve na osnutek sprememb in dopolnitev zakona na elektronski naslov: gp.mgrt(at)gov.si do 20. 2. 2019, s pripisom "Pripombe na predlog ZIL-1E".

 

Vljudno prosimo, da svoje predloge pojasnite z obrazložitvami, ter jim priložite mednarodne primerjave, s katerimi morebiti razpolagate.

 

Vse prejete predloge in pripombe bomo na ministrstvu preučili in objavili na naših spletnih straneh.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Javna obravnava Predloga Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o čezmejni prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o čezmejni prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu, s katero se bo izvedla uveljavitev Uredbe (EU) 2017/1128 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o čezmejni prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu v slovenski pravni red. Z izvedbeno uredbo se določa pristojni organ za nadzor nad izvajanjem uredbe, t.j. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, uredi se pristojnost za izvajanje nadzora in vodenje prekrškovnega postopka ter določijo prekrški za kršitve 3. člena Uredbe 2017/1128.

 

Javna obravnava predloga uredbe  traja do 3. februarja 2018. Pisne pripombe in predloge zainteresirane javnosti sprejemamo na naslov gp.mgrt(at)gov.si.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Predlog sprememb Slovenskih računovodskih standardov in pojasnila k Slovenskemu računovodskemu standardu 11

 

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli prošnjo Slovenskega inštituta za revizijo za soglasje k predlogu sprememb Slovenskih računovodskih standardov (SRS) in pojasnila k SRS 11 (računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe). Predlog SRS in pojasnila je sprejel Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na seji 17. 10. 2018.

 

Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) v sedmem odstavku 54. člena določa, da podrobnejša pravila o računovodenju določijo SRS in pojasnila SRS, ki jih sprejme Slovenski inštitut za revizijo v soglasju z ministroma, pristojnima za gospodarstvo in finance. Po prejemu soglasja jih mora Slovenski inštitut za revizijo objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Ministra, pristojna za gospodarstvo in finance, morata pred odločitvijo o soglasju z javnim pozivom omogočiti zainteresiranim osebam, da podajo mnenje.

 

V skladu z navedenim vabimo zainteresirane, da poda mnenje k predlogu sprememb in pojasnila na elektronski naslov ministrstva: gp.mgrt(at)gov.si do 5. 12. 2018.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Osnutek Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v sodelovanju z Uradom RS za intelektualno lastnino pripravilo osnutek Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.  (MSP test)

 

Zainteresirana javnost lahko posreduje predloge, komentarje in dopolnitve na osnutek sprememb in dopolnitev zakona na elektronski naslov: gp.mgrt@)gov.si do 30. 11. 2018, s pripisom »Pripombe na predlog ZASP-H«.

 

Vljudno prosimo, da svoje predloge pojasnite z obrazložitvami, ter jim priložite mednarodne primerjave, s katerimi morebiti razpolagate.

 

Vse prejete predloge in pripombe bomo na ministrstvu preučili in objavili na naših spletnih straneh.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------