Skoči na vsebino

PODROČJE STORITEV

Vprašanja in odgovori

 

 

  • Javna obravnava predloga Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter upravljanju in urejanju pokopališč (26. 5. 2015)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 26. 5. 2015 posredovalo v javno razpravo osnutek predloga Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter upravljanju in urejanju pokopališč. Javna razprava se je zaključila 26. 6. 2015. Do 1. 7. 2015 je ministrstvo prejelo mnenja 33 posameznikov, družb in institucij. 

Ministrstvo bo posredovana mnenja preučilo in pripravilo dopolnjen osnutek predloga zakona.

 

(1) 17 mnenj posameznikov(2) 3 mnenja podjetij(3) mnenje informacijskega pooblaščenca in mnenje verske skupnosti MGVS Tolmin(4) mnenje ZOS-a, mnenje SOS-a in ZMOS-a, 4 mnenja lokalnih skupnosti ter 3 mnenja krajevnih skupnosti(5) mnenje OZS in mnenje GZS