Skoči na vsebino

PREDLOGI PREDPISOV

Mnenja na osnutek Zakona o spodbujanju investicij

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 23.6.2017 objavilo javni poziv k predložitvi predlogov, komentarjev in dopolnitev na osnutek Zakona o spodbujanju investicij. Javna razprava se je zaključila dne 31.7.2017. Do tega datuma je ministrstvo prejelo mnenja 8 posameznikov, družb in institucij ter mnenja lokalnih skupnosti.

 

Ministrstvo bo posredovana mnenja preučilo in pripravilo dopolnjen osnutek predloga zakona.

 

 

 

Javni poziv k predložitvi predlogov, komentarjev in dopolnitev na osnutek Zakona o spodbujanju investicij

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo sporočamo, da je v pripravi nov Zakon o spodbujanju investicij. V želji zagotoviti pripravo kvalitetnega osnutka novega zakona, ki bi bil v čim večji možni meri usklajen z zainteresirano javnostjo ter bi upošteval izkušnje iz prakse, pozivamo vse zainteresirane, da do 31.7.2017 podajo predloge k osnutku zakona.

 

Zainteresirane še naprošamo, da svoje predloge pojasnijo z obrazložitvami. Prejete predloge in pripombe bomo na ministrstvu preučili ter jih po potrebi in v okviru  svojih  pristojnosti vključili v gradivo. Vaše predloge zbiramo na el. naslovu: gp.mgrt(at)gov.si. Vsi predlogi bodo objavljeni na naši spletni strani. 

 

Javni poziv k predložitvi predlogov na osnutek Zakona o spodbujanju investicij

 

Osnutek Zakona o spodbujanju investicij

 

 

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006) in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007) ter v skladu z Navodili o postopku posredovanja informacij javnega značaja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in v organih v sestavi se v svetovni splet posredujejo tudi predlogi predpisov, programov, strategij in drugih podobnih dokumentov, ki se nanašajo na delovno področje organa. Posredujejo se v polnem besedilu in morajo biti objavljeni najmanj 15 dni pred sprejetjem, razen v izjemnih primerih.

OPOZORILO: Gre za predloge dokumentov, glede katerih organ odškodninsko ali kako drugače ne jamči. Predlagane rešitve v predlogu dokumenta ne bodo nujno tudi sprejete!