Skoči na vsebino

ZAKONODAJA IN DOKUMENTI

Ministrstvo za gospodarstvo želi zagotoviti odprtost in preglednost svojih procesov odločanja in priprave predpisov. Zato v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja objavljamo vse predloge predpisov, veljavne predpise, strategije, poročila, analize, mnenja, uredbe, okrožnice in druge pomembne dokumente.

 

Z objavami navedenih dokumentov želimo povečati pretok informacij o postopku nastajanja posameznega predpisa in seznanjati zainteresirano javnost z veljavno zakonodajo in nastajajočimi predpisi.

 

Ker je dejavnost Ministrstva za gospodarstvo zelo obsežna, saj je organizacijsko razdeljeno na pet direktoratov, smo se odločili objavljati dokumente tudi po posameznih direktoratih:

 

 

Poleg tega bomo objavljali tudi krovne predpise in druge dokumente, ki "pokrivajo" celotno ministrstvo.