Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SRIPI

STRATEŠKA RAZVOJNO-INOVACIJSKA PARTNERSTVA - SRIP

Strategija pametne specializacije S4temelj strateško razvojnega inovacijskega partnerstva SRIP

Strategija pametne specializacije S4 uveljavlja koncept organiziranja v številne močne grozde poveznih podjetij in inštitucij znanja. Sodelovanje in medsebojno podpiranje pri inoviranju in prehodu od novih idej do tržno najbolj uspešnih sistem v cilj sprejete strategije, ki predstavlja temelj za osredotočenje razvojnih vlaganj na področja, kjer ima Slovenija kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc in na katerih ima inovacijski potencial za internacionalizacijo in prodor na tuje trge.

Skupni imenovalec strategije pametne specializacije S4 so trajnostne tehnologije in storitve za zdravo življenje: zdravo bivalno in delovno okolje, naravni in tradicionalni viri za prihodnost in industrija 4.0.

Za doseganje osnovnih ciljev S4 (dvig dodane vrednosti na zaposlenega, izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva in dvig podjetniške aktivnosti) potrebujemo inovativnost in partnerstvo NAJBOLJŠIH iz gospodarstva, raziskovalnih in izobraževalnih institucij. Svoje moči združujejo v strateško razvojnih inovacijskih partnerstvih – SRIPih:

Zdravo bivalno in delovno okolje
SRIP Pametna mesta in skupnosti z IT platformami ter pretvorbo, distribucijo in upravljanjem energije.
SRIP Pametne zgradbe in dom z lesno verigo z naprednimi bivalnimi enotami, sistemi upravljanja zgradb, pametnimi napravami ter gradbenimi materiali in produkti.

Naravni in tradicionalni viri za prihodnost
SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo s predelavo biomase, razvojem novih bioloških materialov, tehnologijami za uporabo sekundarnih surovin ter pridobivanjem energije iz alternativnih virov.
SRIP Trajnostna pridelava hrane s trajnostno pridelavo in predelavo prehranskih produktov v funkcionalna živila ter tehnologijami za trajnostno rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo.
SRIP Trajnostni turizem z informacijsko podprtim trženjem in mreženjem, naložbami za dvig kakovosti storitev, tehnološkimi rešitvami za trajnostno rabo virov v nastanitvenih zmogljivostih ter zeleno shemo slovenskega turizma.

(S) Industrija 4.0
SRIP Tovarne prihodnosti z optimizacijo in avtomatizacijo proizvodnje in proizvodnih procesov, vključno z omogočitvenimi tehnologijami.
SRIP Zdravje – medicina z biofarmacevtiko, diagnostiko in terapevtiko v translacijski medicini, zdravljenjem raka, odpornimi bakterijami ter zdravili naravnega izvora in naravno kozmetiko.
SRIP Mobilnost z nišnimi komponentami in sistemi za motorje z notranjim izgorevanjem, sistemi za e-mobilnost in hranjenje energije, sistemi in komponentami za varnost in udobje ter materiali za avtomobilsko industrijo.
SRIP Razvoj materialov kot produktov s predelavo kovin in zlitin ter pametnimi multi-komponentnimi materiali in premazi.

 

 

 

SRIP MATERIALI IN PRODUKTI

SRIP MOBILNOST

SRIP KROŽNO GOSPODARSTVO

SRIP PAMETNE STAVBE IN DOM Z LESNO VERIGO

SRIP PAMETNA MESTA IN SKUPNOSTI

 

SRIP TOVARNE PRIHODNOSTI

 

SRIP TRAJNOSTNA PRIDELAVA HRANE

SRIP TRAJNOSTNI TURIZEM

SRIP ZDRAVJE IN MEDICINA