Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Za dobro turistično leto zaslužni tuji turisti


Od januarja do novembra 2013 je bilo za 2 % več prihodov vseh turistov kot prejšnje leto v tem obdobju; število njihovih prenočitev pa je bilo približno enako. Domači turisti so od januarja do novembra 2013 ustvarili za 2 % manj...

Minimalna pristojbina za vlogo za pridobitev znaka za okolje EU


Na pobudo Direktorata za turizem in internacionalizacijo pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, z namenom dvigniti interes podjetij za pridobitev znaka za okolje Evropske unije, je Agencija Republike Slovenije za...

Evropska sredstva za dvig socialnih in državljanskih kompetenc mladih


Ljubljana, 30. december 2013 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdilo »Javni razpis za izbor operacij s področij socialnih in...

Sprejeto na dopisni seji vlade


Uvrstitev treh projektov v Načrt razvojnih programov 2013-2016 Ljubljana, 27. december 2013 - Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji v Načrt razvojnih programov 2013-2016 uvrstila naslednje projekte: • projekt...

Objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014


Ljubljana, 27. december 2013 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi Nosilca Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP)...

Evropska sredstva za izgradnjo Inštituta za biokemijo in Inštituta za biologijo celice Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za projekt izgradnje Inštituta za biokemijo in Inštituta za...

Cene naftnih derivatov nižje


Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 81/13), se 24. decembra 2013 spremenijo modelske cene naftnih derivatov. Tega dne se modelske cene vseh naftnih derivatov...

ARHIV