Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Večina naftnih derivatov cenejša


Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 76/10), se dne 31. maja 2011 spremenijo modelske cene naftnih derivatov in sicer se z izjemo dizelskega goriva cene vseh...

Izšla je majska številka biltena "Učinkovito z energijo"


Ministrstvo za gospodarstvo je izdalo novo majsko številko biltena "Učinkovito z energijo", ki ponuja aktualne vsebine s področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Slovenska turistična borza SIW 2010


Danes je v Termah Olimia v okviru osrednjega poslovnega dogodka v slovenskem turizmu – Slovenske turistične borze SIW 2011 - potekala novinarska konferenca, na kateri so mag. Marjan Hribar, v.d. gen. direktorja Direktorata za...

Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije


Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Aktu o določitvi višine prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki ga je Svet Javne...

Vlada o direktivi o računovodskih izkazih posameznih vrst družb v zvezi z mikro subjekti


Vlada RS je danes na redni seji na podlagi 49.h člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 78/660/EGS o...

Srednjeročni program postopnega zapiranja RTH


Vlada RS je na današnji seji sprejela srednjeročni program postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik, III. faza (2010-2014) (popravljena izdaja), november 2010 in program zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za leto 2011 kot...

Vlada dala soglasje k spremembam Akta o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem, toplote iz distribucijskega omrežja


Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Aktu o spremembah Akta o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem, toplote iz distribucijskega omrežja, ki ga je sprejela Javna Agencija RS za energijo na...

ARHIV