Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vlada sprejela sklep o izločitvi direktorja UVK iz vodenja in odločanja v upravni zadevi presoje priglašene koncentracije


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela sklep, da se Janija Sorška, direktorja Urada RS za varstvo konkurence, e izloči od vodenja in odločanja v upravni zadevi, ki jo Urad RS za varstvo...

Preoblikovanje deleža sredstev v upravljanju v kapitalsko naložbo države v osnovni kapital Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo odločila, da se delež sredstev v upravljanju, ki se izkazuje v stvarnem premoženju: - skladišče parc.št. 1535/4, poslovna stavba v izmeri 519 m2, dvorišče 74...

Vlada določila višino prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije....

Vlada določila predlog Zakona o Javnem skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo določila besedilo predloga Zakona o Javnem skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne...

Izšla decembrska številka biltena "Učinkovito z energijo"


Ministrstvo za gospodarstvo je izdalo novo številko biltena "Učinkovito z energijo", ki ponuja aktualne vsebine s področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Nove cene naftnih derivatov


Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 76/10), se 28. decembra 2010 spremenijo modelske cene vseh naftnih derivatov, ki se z izjemo motornega bencina NMB 98...

Sekcija EZS za izmenjavo podatkov na energetskem trgu


Z ustanovitvenim sestankom je 2. decembra 2010 na Energetski zbornici Slovenije (EZS) v Ljubljani pričela delovati sekcija za Izmenjavo Podatkov na Energetskem Trgu (IPET). Njeni cilji so doseči učinkovito izmenjavo podatkov na...

ARHIV