Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vlada sprejela Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih, ki bo objavljena Uradnem listu Republike Slovenije. Uredba sodi v širši paket...

Vlada je razveljavila sklep o dodelitvi pomoči družbi Pa-Mitex


Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo razveljavila sklep št. 44000-2/2009/3 s 5. 2. 2009 o dodelitvi pomoči za prestrukturiranje družbi Pa-Mitex, d. o. o.

Nove cene naftnih derivatov


Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 78/09), se dne 29. decembra 2009 nekoliko zvišajo modelske cene vseh naftnih derivatov. Na spremembo cen so vplivala predvsem...

Vlada določila višino prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije v letu 2010


Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije.

Vlada določila višino prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov v letu 2010


Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov.

Vlada dala soglasje k Aktu o dopolnitvi Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine


Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo dala soglasje k Aktu o dopolnitvi Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine ter...

Vlada dala soglasje k Aneksu k pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in naprav med SODO in TDR Metalurgija


Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo dala soglasje k Aneksu k pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in naprav na zaokroženem gospodarskem kompleksu Ruše med...

ARHIV