Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIV NOVIC

Aktivnosti tribunala v arbitražnem postopku med Hrvatsko elektroprivredo, d.d. in Republiko Slovenijo se bo nadaljevalo oktobra letos


V Parizu je bilo v času med 27. in 31. julijem 2009 zaslišanje strank v arbitražnem postopku med Hrvatsko elektroprivredo, d. d., in Republiko Slovenijo glede nedobavljene električne energije iz Nuklearne elektrarne Krško v...

Državna pomoč gospodarski družbi SP Polskava, stavno pohištvo, d. d.


Vlada RS je danes na redni seji sklenila, da se gospodarski družbi SP Polskava, stavbno pohištvo, d. d., Spodnja Polskava 248, 2331 Pragersko dodeli pomoč za prestrukturiranje v naslednji obliki in višini: - ...

Skupščina RTH


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela letno poročilo družbe RTH, d. o. o., za leto 2008. Nadzornemu svetu v prejšnji sestavi, poslovodstvu - direktorju in namestnici direktorja ni...

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-D) in ga posredovala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru...

Vlada se je seznanila s končnim poročilom o izvajanju programa Investment Compact za Jugovzhodno Evropo (OECD).


Vlada RS se je danes na redni seji seznanila s končnim poročilom Ministrstva za gospodarstvo o izvajanju programa Investment Compact za Jugovzhodno Evropo (OECD).

Vlada se je seznanila s stanjem implementacije Direktive o storitvah na notranjem trgu


Vlada RS se je danes na redni seji seznanila s stanjem implementacije Direktive o storitvah na notranjem trgu (DSNT) v Sloveniji na dan 8. 7. 2009. Implementacijski rok poteče 28. 12. 2009. Ministrstva, pristojna za področno...

Vlada sprejela Poslovno poročilo Rudnika Zagorje


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Poslovno poročilo Rudnika Zagorje v zapiranju, d. o. o., za obdobje januar - oktober 2008 in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru Republike...

ARHIV