Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vlada odgovorila poslancu mag. Radovanu Žerjavu na vprašanje o Muri, d. d.


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje mag. Radovana Žerjava v zvezi z usodo pomurskega podjetja Mura, d. d. in ga pošlje Državnemu zboru Republike...

Vlada je ministra za gospodarstvo dr. Mateja Lahovnika pooblastila za podpis prečiščenega besedila Akta o ustanovitvi Holdinga Slovenske elektrarne


- Vlada RS je danes na redni seji dopolnila Sklep Vlade o Pooblastilu za podpis prečiščenega besedila Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne, d. o. o. (Akt). Za podpis prečiščenega besedila...

Po mnenju vlade določbe v Zakonu o gospodarskih družbah niso v neskladju z določbami Ustave in Protokolom št. 1 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela mnenje o pobudi Božidarja Limpla iz Trzina in Boruta Gaberška iz Ljubljane za oceno ustavnosti 384., 385., 386., 387. in 388. člena Zakona o...

Predstavitev novih predpisov o podporah električni energiji, proizvedeni iz OVE in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom


Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo dne 2. marca 2009 vabi na predstavitev novih predpisov o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim...

Spremembe cen naftnih derivatov


Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 94/08), se dne 24. februarja 2009 spremenijo maloprodajne cene z dajatvami za naftne derivate in sicer se ceni motornega...

Slovenija najavila kandidaturo za sedež ACER


Ministri za energijo so včeraj v Bruslju na zasedanju Sveta za promet, telekomunikacije in energijo (TTE) sprejeli sklepe na podlagi drugega Strateškega energetskega pregleda in razpravljali o spremembi zakonodaje na področju...

Večina besedila sporazuma o plinovodu Južni tok je usklajena v obojestransko zadovoljstvo


Pogajalska skupina Republike Slovenije s predstavniki podjetij Geoplin, d. o. o., in Geoplin plinovodi, d. o. o,. se je včeraj sestala s pogajalsko skupino Ruske federacije in podjetja Gazprom. Slovensko skupino je vodil minister...

ARHIV