Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Slovenska gospodarska delegacija v Ukrajini


Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS) v času od 28. do 30 oktobra 2008 organizirala obisk delegacije slovenskih gospodarstvenikov v Kijevu. Obiska so se...

Dvigala morajo imeti vzpostavljeno stalno dvosmerno povezavo z mestom za reševanje iz dvigala


V Pravilniku o varnosti dvigal (Ur. l. RS. št. 97/03), izdanem na podlagi Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, ki je v pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo, je v 21. členu med drugim določeno,...

Vlada dala soglasje k prenosu nekaterih nalog iz 23.a in 48. člena Energetskega zakona


Vlada Republike Slovenije je na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo dala soglasje SODO, sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., da s pogodbo prenese na Elektro Maribor, d....

Sprememba Sklepa o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije


Vlada Republike Slovenije je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo izdala spremembo Sklepa o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije in ga objavila v...

Vlada se je seznanila z letnim poročilom družbe Nafta Lendava za leto 2007


Vlada Republike Slovenije se je na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo seznanila z letnim poročilom družbe Nafta Lendava, d. o. o. in konsolidiranim letnim poročilom skupine Nafta Lendava, d. o. o. za poslovno leto...

Vlada sklenila koncesijsko pogodbo s podjetjem Peskokop Možina za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen - dolomit


Vlada Republike Slovenije je na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sklenila koncesijsko pogodbo za izkoriščanje mineralne surovine št. 430-83/2006-305 s podjetjem Peskokop Možina, Gradbene storitve d. o. o. Ministra...

Vlada potrdila brezplačno pridobitev poslovnih prostorov Inšpektorata RS za energetiko in rudarstvo v Zagorju


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela sklep o brezplačni pridobitvi poslovnih prostorov v Zagorju ob Savi, ki jih ima v najemu Inšpektorat RS za energetiko in rudarstvo, lastnik pa je...

ARHIV