Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIV NOVIC

Slovenska gospodarska delegacija v Ukrajini


Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS) v času od 28. do 30 oktobra 2008 organizirala obisk delegacije slovenskih gospodarstvenikov v Kijevu. Obiska so se...

Dvigala morajo imeti vzpostavljeno stalno dvosmerno povezavo z mestom za reševanje iz dvigala


V Pravilniku o varnosti dvigal (Ur. l. RS. št. 97/03), izdanem na podlagi Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, ki je v pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo, je v 21. členu med drugim določeno,...

Vlada dala soglasje k prenosu nekaterih nalog iz 23.a in 48. člena Energetskega zakona


Vlada Republike Slovenije je na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo dala soglasje SODO, sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., da s pogodbo prenese na Elektro Maribor, d....

Sprememba Sklepa o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije


Vlada Republike Slovenije je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo izdala spremembo Sklepa o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije in ga objavila v...

Vlada se je seznanila z letnim poročilom družbe Nafta Lendava za leto 2007


Vlada Republike Slovenije se je na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo seznanila z letnim poročilom družbe Nafta Lendava, d. o. o. in konsolidiranim letnim poročilom skupine Nafta Lendava, d. o. o. za poslovno leto...

Vlada sklenila koncesijsko pogodbo s podjetjem Peskokop Možina za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen - dolomit


Vlada Republike Slovenije je na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sklenila koncesijsko pogodbo za izkoriščanje mineralne surovine št. 430-83/2006-305 s podjetjem Peskokop Možina, Gradbene storitve d. o. o. Ministra...

Vlada potrdila brezplačno pridobitev poslovnih prostorov Inšpektorata RS za energetiko in rudarstvo v Zagorju


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela sklep o brezplačni pridobitvi poslovnih prostorov v Zagorju ob Savi, ki jih ima v najemu Inšpektorat RS za energetiko in rudarstvo, lastnik pa je...

ARHIV