Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Komisija za prodajo državnega deleža v Telekomu Slovenije nadaljuje postopek ocenjevanja ponudb obeh preostalih ponudnikov


Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje dela kapitalske naložbe Republike Slovenije v Telekomu Slovenije, d. d., nadaljuje pogajanja o prodaji deleža v Telekomu Slovenije, d. d., z obema preostalima ponudnikoma. Postopek...

Vlada določila znižan dodatek k omrežnini za pokrivanje stroškov obveznega odkupa električne energije za leto 2008


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo določila dodatek k omrežnini za pokrivanje stroškov obveznega odkupa električne energije za leto 2008 v višini 0,04499 EUR/kW/mesec in 0,00210 EUR/kWh.

Vlada izdala odločbo o izbiri koncesionarja za izvajanje javne službe na področju izdajanja revije s področja varstva potrošnikov ter koncesijske pogodbe o izvajanju javne službe na področju izdajanja revije s področja varstva potrošnikov


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo izdala odločbo o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe na področju izdajanja revije s področja varstva potrošnikov Mednarodnemu inštitutu za...

Vlada sprejela Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) št. 717/2007 o gostovanju v javnih mobilnih telefonskih omrežjih znotraj Skupnosti in spremembah Direktive 2002/21/ES


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) št. 717/2007 o gostovanju v javnih mobilnih telefonskih omrežjih znotraj Skupnosti in spremembah Direktive 2002/21/ES....

Vlada posredovala v DZ odgovor na poslansko vprašanje poslanca g. Bojana Kontiča v zvezi z razpisnimi pogoji Slovenskega podjetniškega sklada


Poslanec Bojan Kontič je na Vlado Republike Slovenije naslovil poslansko vprašanje v zvezi z razpisnimi pogoji Slovenskega podjetniškega sklada. Od vlade je zahteval pojasnila glede razpisnih pogojev P4-Sofinanciranja (subvencije)...

Vlada se seznanja s predlogom za način vključitve Slovenije v FAIR in potrjuje predlog nadaljnjih aktivnosti


Vlada RS se je danes na redni seji seznanila s predlogom za način vključitve Slovenije v FAIR in potrdila predlog nadaljnjih aktivnosti. Kot nosilno ministrstvo je imenovala Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,...

Energetski strokovnjaki jugovzhodne Evrope na usposabljanju v Sloveniji


V četrtek, 31. januarja 2008, se bo na Gradu Jable v Loki pri Mengšu začelo štiridnevno izobraževanje za energetike iz držav jugovzhodne Evrope. Prva dva dneva bosta posvečena trgovanju z električno energijo, temu bo sledilo...

ARHIV