Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIV NOVIC

Vlada dala soglasje k Splošnim pogojem za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja


Vlada RS je danes na predlog Ministrstva za gospodarstvo dala soglasje k Splošnim pogojem za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja.

Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po...

Vlada soglaša z aneksom k pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo med SODO in elektro podjetji.


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo soglašala z aneksom k pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z...

Vlada potrdila besedilo koncesijske pogodbe za izkoriščanje mineralne surovine s samostojnim podjetnikom Pančur Jože, s. p.


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo potrdila besedilo koncesijske pogodbe za izkoriščanje mineralne surovine, št. 0141-45/2005-13 s samostojnim podjetnikom Pančur Jože s. p. Za podpis koncesijske...

Vlada potrdila besedilo koncesijske pogodbe za izkoriščanje mineralne surovine s samostojnim podjetnikom KLAS Hace Stanislav, s. p.


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo potrdila besedilo koncesijske pogodbe za izkoriščanje mineralne surovine št. 430-36/2007-28 s samostojnim podjetnikom KLAS Hace Stanislav, s. p. Vlada je za...

Vlada sprejela Letno poročilo Rudnika Zagorje v zapiranju, d. o. o., za leto 2006


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Letno poročilo Rudnika Zagorje v zapiranju, d. o. o., za leto 2006 in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije. Vlada je...

Vlada sprejela Letno poročilo o izvajanju Operativnega programa zapiralnih del RSC Mežica v zapiranju, d. o. o., v letu 2006


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Letno poročilo o izvajanju Operativnega programa zapiralnih del RSC Mežica v zapiranju, d. o. o., v letu 2006 s poročilom pooblaščenega revizorja o...

ARHIV