Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vlada dala soglasje k Splošnim pogojem za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja


Vlada RS je danes na predlog Ministrstva za gospodarstvo dala soglasje k Splošnim pogojem za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja.

Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po...

Vlada soglaša z aneksom k pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo med SODO in elektro podjetji.


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo soglašala z aneksom k pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z...

Vlada potrdila besedilo koncesijske pogodbe za izkoriščanje mineralne surovine s samostojnim podjetnikom Pančur Jože, s. p.


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo potrdila besedilo koncesijske pogodbe za izkoriščanje mineralne surovine, št. 0141-45/2005-13 s samostojnim podjetnikom Pančur Jože s. p. Za podpis koncesijske...

Vlada potrdila besedilo koncesijske pogodbe za izkoriščanje mineralne surovine s samostojnim podjetnikom KLAS Hace Stanislav, s. p.


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo potrdila besedilo koncesijske pogodbe za izkoriščanje mineralne surovine št. 430-36/2007-28 s samostojnim podjetnikom KLAS Hace Stanislav, s. p. Vlada je za...

Vlada sprejela Letno poročilo Rudnika Zagorje v zapiranju, d. o. o., za leto 2006


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Letno poročilo Rudnika Zagorje v zapiranju, d. o. o., za leto 2006 in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije. Vlada je...

Vlada sprejela Letno poročilo o izvajanju Operativnega programa zapiralnih del RSC Mežica v zapiranju, d. o. o., v letu 2006


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Letno poročilo o izvajanju Operativnega programa zapiralnih del RSC Mežica v zapiranju, d. o. o., v letu 2006 s poročilom pooblaščenega revizorja o...

ARHIV