Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIV NOVIC

Državna pomoč družbi STUDIO INTERNATIONAL, d. o. o.


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sklenila, da se gospodarski družbi STUDIO INTERNATIONAL, d. o. o., Ljubeljska ulica 24, 1000 Ljubljana, dodeli pomoč za reševanje v obliki kratkoročnega...

Ukrepi za povečanje učinkovitosti poslovanja in dodane vrednosti na zaposlenega v Pošti Slovenije, d. o. o.


Vlada RS se je danes na redni seji seznanila z Ukrepi za povečanje učinkovitosti poslovanja in dodane vrednosti na zaposlenega v Pošti Slovenije, d. o. o. Pošta Slovenije, d. o. o., je v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije...

Vlada je na današnji sprejela Uredbo o evidenci digitalni potrdil


Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o evidenci digitalnih potrdil, ki podrobneje določa vsebino in način vodenja Evidence digitalnih potrdil zakonitih zastopnikov enot poslovnega registra, ki jo predvideva Zakon o...

Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino


Vlada je na današnji sprejela Uredbo o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Z Uredbo o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino se določa višina pristojbin za pridobitev in...

Vladni veto za nakup 0,139 % poslovnega deleža Geoplin, d. o. o.


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sklenila, da bo Republika Slovenija pri nakupu 0,139 % poslovnega deleža Geoplin, d. o. o., Ljubljana, katerega lastnik je Litostroj Holding, d. d.- v stečaju...

Delitev družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o., kot prenosne družbe na način oddelitve s prevzemom na družbo GEN energija d. o. o., kot prevzemno družbo


Vlada je na današnji sprejela Sklep o delitvi družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o., kot prenosne družbe na način oddelitve s prevzemom na družbo GEN energija d. o. o., kot prevzemno družbo.

Vlada dala soglasje k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu delnic družbe TDR- Metalurgija, d. d.


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo dala soglasje k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu delnic družbe TDR-Metalurgija, d. d., z dne 18. 10. 2006 med Holdingom Slovenske elektrarne, d. o. o.,...

ARHIV