Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Javni razpis za zbiranje ponudb za nakup 55,35 % vseh delnic družbe SIJ


Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje kapitalske naložbe Republike Slovenije, ki jo predstavljajo delnice oziroma deleži v SIJ –Slovenska industrija jekla, d. d., s prodajo odvisnih družb SIJ – Slovenska industrija jekla,...

Danes je objavljen razpis zbiranje ponudb za nakup 100-odstotnega poslovnega deleža v družbi RSCM – Gradbeni materiali, d.o.o.,


Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje premoženja družbe Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o., ki ga predstavlja poslovni delež v družbi RSCM – Gradbeni materiali, d.o.o. Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, obvešča...

Skupščina družbe RTH, d. o. o.


Vlada RS je kot ustanovitelj in edini družbenik Rudnika Trbovlje – Hrastnik, d. o. o., sprejela RTH, d. o. o. letno poročilo poslovodstva podjetja RTH ter konsolidirano letno poročilo skupine RTH za leto 2005. Ob tem je...

Uredba o koncesiji za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom


Vlada RS je na današnji sprejela Uredbo o koncesiji za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom.

Vlada dala soglasje k Spremembam in dopolnitvam Finančnega načrta JAPTI za leto 2006


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo dala soglasje k Spremembam in dopolnitvam Finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) za leto 2006, ki ga...

Vlada izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov.Ta uredba določa mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja,...

Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje


Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Uredbo o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje. Uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike...

ARHIV