Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Pooblastilo za podpis šestih aneksov h koncesijskim pogodbam za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin in dveh aneksov h koncesijskim pogodbam za raziskovanje mineralnih surovin


Vlada RS je danes na redni seji pooblastila ministra za gospodarstvo mag. Andreja Vizjaka za podpis:  aneksa št. 1 h koncesijski pogodbi za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine št. 354-14-41/01, z gospodarsko družbo...

ARHIV