Skoči na vsebino

OBJAVLJENI RAZPISI

JR INV PO 2019 Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019
Datum objave: 02.11.2018
Rok za prejem ponudb: 06.12.2018 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Odgovorjena bodo le vprašanja poslana pisno na elektronski naslov gp.mgrt(at)gov.si, z obvezno oznako št.: »4300-21/2018«, najkasneje do 26.11.2018, do 10.00 ure. Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni 28.11.2018 do 15.00 ure.


Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija, na povezavi v doc obliki: RD večje investicije 2019, popravek objavljen 9.11.2018

 

Besedilo popravka razpisne dokumentacije (objavljeno 9.11.2018):

 

V razpisni dokumentaciji se v Razpisnem obrazcu št. 2: Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji besedilo v točki 5.  »smo organizirani kot gospodarska družba, registrirana v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17)« nadomesti z besedilom: »smo organizirani kot gospodarska družba, registrirana v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) najmanj osemnajst (18) mesecev in poslujemo oziroma ustvarjamo prihodke od prodaje,«.

 

Javni razpis, na povezavi v doc obliki: JR večje investicije 2019

 

Odgovori na vprašanja, na povezavi v doc obliki: odgovori JR INV PO 2019, objavljeno dne; 26.11.2018

 

Rezultati javnega razpisa, na povezavi v doc obliki: JR INV PO 2019 rezultati, objavljeno dne; 31. 1.2019

 

 

Razpisano sredstev: 2.500.000,00 EUR
Drugi podatki:

Začetna investicija se mora izvajati na upravičenem območju:

 

•Pokolpja (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič) ali
•Hrastnik-Radeče-Trbovlje.

 

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2019 znaša 2.500.000,00 EUR, od tega:

 

•1.250.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Pokolpje in
•1.250.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Nazaj