Skoči na vsebino

OBJAVLJENI RAZPISI

JR Pomurje 2018-2019 Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurski regiji v obdobju 2018 - 2019
Datum objave: 22.06.2018
Rok za prejem ponudb: 03.08.2018 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

e-pošta: gp.mgrt@gov.si  (zadeva: JR Pomurje 2018-2019)

Razpisna dokumentacija:

 

Razpisna dokumentacija

Javni razpis

 

Obrazec št. 1 - Osnovni podatki o projektu in prijavitelju

Obrazec št. 2 - Dispozicija projekta (vloga)

Obrazec št. 3 - Finančni načrt

Obrazec št. 4 - Izjava prijavitelja

Obrazec št. 5 - Pooblastilo FURS

Obrazec št. 6 - Spremljanje kazalnikov

 

Priloga št. 1 - Vzorec pogodbe

Priloga št. 2 - Oprema ovojnice

 

Vprašanja in odgovori

 

Vabilo na predstavitev Javnega razpisa za spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurski regiji v obdobju 2018-2019

 

Poročilo, rezultati Javnega razpisa, na povezavi v doc: Poročilo JR Pomurje 2018-2019, objavljeno 14.11.2018  

 

Navodila upravičencem pri izvajanju pogodb, objavljeno 20.11.2018:

 

a) Navodila upravičencem za pripravo zahtevka, dosegljivo na povezavi, objavljeno 20.11.2018

 

b) Obrazci:

 

- Seznam upravičenih in neupravičenih stroškov (priloga št. 1), dosegljivo na povezavi, objavljeno 20.11.2018,

- Vmesno ali končno poročilo (priloga št. 2 k pogodbi), dosegljivo na povezavi, objavljeno 20.11.2018,

- Izjava (priloga št. 3 k pogodbi), dosegljivo na povezavi, objavljeno 20.11.2018,

- Zahtevek za izplačilo (priloga 4 k pogodbi), dosegljivo na povezavi, objavljeno 20.11.2018,

- Vsebinska priloga št. 2 k pogodbi, dosegljivo na povezavi, objavljeno 20.11.2018.

 

 

 

 

 

 

 

Razpisano sredstev: 200.000,00 EUR
Drugi podatki:

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izkazovali doseganje ciljev tega javnega razpisa v okviru zagona novih socialnih podjetij oziroma izboljšanja poslovanja obstoječih socialnih podjetij preko oblikovanja novih ali nadgradnje obstoječih produktov in storitev, ki bodo povečale zmožnost socialnih podjetij za trajnejši obstoj na trgu.

 

V skladu z Zakonom o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 in Regionalnim razvojnim programom Pomurske regije 2014 – 2020, bo večja podpora namenjena projektom, ki bodo pokrivali vsebinski področji specializacije Pomurske regije, in sicer turizem in prehrana (na primer lokalne samooskrbne verige, povečanje ekološko pridelane hrane in pridelava kakovostne hrane v lokalnem okolju), dodatno pa še storitve na področju oskrbe starejših in drugih ranljivih skupin ter geotermalne energije in drugih obnovljivih virov energije.

 

Prijavitelji po tem razpisu so registrirana socialna podjetja, ki delujejo na območju občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej.

 

Na razpis se lahko prijavi socialno podjetje, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis registrirano po Zakonu o socialnem podjetništvu – ZsocP (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18)  ter ima sedež in dejansko ekonomsko aktivnost v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji  v obdobju 2010-2019.

 

Okvirna skupna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 200.000,00 EUR.

 

Maksimalna višina subvencije na posameznega prijavitelja je 25.000,00 EUR.

 

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:
- 100.000,00 EUR v letu 2018 in
- 100.000,00 EUR v letu 2019.

 

Upravičene stroške predstavljajo:
•    stroški dela,
•    stroški nakupa, vzdrževanja ali najema strojev in opreme,
•    stroški nakupa in vzdrževanja neopredmetenih sredstev,
•    stroški najema prostorov v katerih se bo opravljala dejavnost, katerih lastnik ni neposredno povezan z upravičencem,
•    stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki niso neposredno povezani s subjekti prijavitelja,
•    posredni stroški (v obliki pavšalne stopnje, največ do 15 % neposrednih upravičenih stroškov dela).

 

Nazaj