Skoči na vsebino

OBJAVLJENI RAZPISI

EUREKA 2018 Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2018
Datum objave: 25.05.2018
Rok za prejem ponudb: 30.07.2018 do 23:59
Izdajatelj: MGRT
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo na eureka-eurostars.mgrt@gov.si, urska.zupin@gov.si ali na 01 400 33 36.

Razpisna dokumentacija:

Ministrstvo bo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije izvedlo tudi predstavitev javnega razpisa, kjer bodo zainteresirana podjetja lahko prejela vse potrebne informacije za prijavo. Informativni dan bo izveden dne 5.7.2018 10. uri v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije (Dimičeva 13, Ljubljana).

 

Udeležbo je zaradi omejenega števila mest potrebno predhodno napovedati. Podatki o dogodku in načinu prijave so dostopni tu:

 

https://www.gzs.si/skupne_naloge/inovativna_slovenija/Novice/ArticleId/66340/informativni-dan-eureka

 

 

Sprememba javnega razpisa (19.6.2018)

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 19. 6. 2018 objavilo spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2018, s katerim se zamika rok za oddajo vlog na 30. 7. 2018.
Ravno tako se spremeni rok zasedanja Odbora Visokih predstavnikov Eureka, ki bo v novembru 2018, kar je potrebno upoštevati pri določanju začetka trajanja projekta oziroma načrtovanju finančne konstrukcije projekta.

 

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

 

Obrazec A - Obrazec za prijavo projekta

Obrazec B – Opis projekta

Obrazec D – Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev

Obrazec E – Pogodba javnega razpisa EUREKA 2018

Metodologija ocenjevanja projekta (PAM)

Ocenjevalni list

Priloga 1 – Poročilo o delu na projektu

Priloga 2 – Pregled stroškov (objavljena nova tabela)

Priloga 3 – Mesečna časovnica – ena operacija​​​​​​​

Priloga 3 – Mesečna časovnica – več operacij

 

Vprašanja in odgovori (do 4.7.2018)

 

Poročilo o zaključku javnega razpisa JR EUREKA 2018

 

 

 

Razpisano sredstev: 6.458.246,91 EUR - nepovratni viri
Drugi podatki:

Več o programu EUREKA.  
 

Predmet razpisa:

Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. »dežnik« ali »grozd« (umbrella, cluster). Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako EUREKA, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.  

 

Upravičenci:

Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah.

 

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru posameznega projekta, so stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta in sicer stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroški potovanj, stroški uporabe osnovnih sredstev, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, stroški svetovanja, investicije v neopredmetena osnovna sredstva in posredni stroški.

 

Višina sofinanciranja: 40% za velika podjetja in 50% za MSP.

 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: največ 300.000,00 EUR sofinanciranja za projekt, ki traja skupno 36 mesecev oziroma največ 100.000,00 EUR za 12 mesecev izvajanja projekta, v kolikor se projekt izvaja v Kohezijski regija zahodna Slovenija. Za projekte, ki se bodo izvajali v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija, višina sofinanciranja ni omejena. 

Nazaj