Skoči na vsebino

OBJAVLJENI RAZPISI

Eurostars 2018 Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj - program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA
Datum objave: 23.02.2018
Rok za prejem ponudb: 13.09.2018 do 20:00
Izdajatelj: MGRT
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo na eureka-eurostars.mgrt@gov.si, urska.zupin@gov.si ali na 01 400 33 36

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

Obrazec za prijavo projekta

Izjava o soglasju z razpisnimi pogoji

Obrazec dinamika črpanja sredstev

Vzorec Pogodbe

Zahtevek za izplačilo

Poročilo o delu na projektu

Pregled stroškov 1

Pregled stroškov 2

 

 

 

Razpisano sredstev: 1.400.000,00 EUR - nepovratni viri
Drugi podatki:

Več o programu Eurostars tudi na www.eurostars-eureka.euPredmet razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.


Upravičenci: Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru posameznega projekta, so stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta in sicer stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroški potovanj, materiala, stroški instrumentov, opreme in zemljišč, stroški svetovanja in režijski stroški

Višina sofinanciranja: 40% za velika podjetja in 50% za MSP

Maksimalna vrednost sofinanciranja: največ 300.000,00 EUR sofinanciranja za projekt, ki traja skupno 36 mesecev oziroma največ 100.000,00 EUR za 12 mesecev izvajanja projekta.

Nazaj