Skoči na vsebino

OBJAVLJENI RAZPISI

6 JR POKOLPJE Šesti javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2017 in 2018
Datum objave: 03.02.2017
Rok za prejem ponudb: 14.03.2017 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

MGRT bo odgovarjalo na vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom, ki jih bodo poslana izključno v pisni obliki na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si, z obveznim sklicem na številko zadeve: »št. 4300-34/2016«, po objavi javnega razpisa v Uradnem listu in najkasneje do torka, 7. marca 2017, do 10.00 ure.

 

Razpisna dokumentacija:

Objava razpisa v UL.

 

Razpisna dokumentacija.

 

 

1 Razpisni obrazec št. 1: Podatki o prijavitelju in projektu
1a Razpisni obrazec št. 1a: Podatki o lastnikih
1b Razpisni obrazec št. 1b: Podatki o lastniških povezavah
2 Razpisni obrazec št. 2: Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
3 Razpisni obrazec št. 3: Dispozicija projekta
3a-e Razpisni obrazci št. 3a, 3b, 3c, 3d, 3e: Zaposlitve, Viri financiranja investicije,  Stroškovnik, Dodatek 7 obrazca 3a, 3e (Excel dokument s 5 delovnimi listi!)
4 Razpisni obrazec št. 4: Vzorec pogodbe
5 Razpisni obrazec št. 5: Izjava družbenikov / lastnikov
6 Razpisni obrazec št. 6: Izjava glede strojev/opreme
7 Oprema ovojnice - vzorec
8 Zahtevek za izplačilo GD (Obrazec za zahtevek za izplačilo št. 1 – za gospodarske družbe)
9 Zahtevek za izplačilo SP (Obrazec za zahtevek za izplačilo št. 1 – za samostojne podjetnike)
10 Obvezna vsebina poročil – izbirno vmesnega ali končnega (Priloga zahtevku za izplačilo)
11 Stroškovnik za izstavljen zahtevek za izplačilo – za vmesne zahtevke za izplačilo in tudi zadnjega in stroškovnik ob končanem projektu – navedejo se vsi stroški in višina vseh prejetih sredstev, navede se tudi po katerem zahtevku (zaporedna št.) so bila sredstva prejeta
13 Poročilo o zaposlitvah in osnovnih sredstvih (za poročanje po zaključku investicije)
14 Seznam upravičencev, ki so jim bila dodeljena sredstva po objavljenih razpisih po programu Pokolpje 2016 in so podpisali pogodbo (tudi če so kasneje odstopili)
15 Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2011 in 2012 (Uradni list št. 37/11)
16 Drugi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v 2012 ((Uradni list RS, št 10/12)
17 Tretji javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2013 in 2014 (Uradni list RS, št 97/2012)
18 Četrti javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2015 (Uradni list RS, št. 9/15)
19 Peti javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2016 (Uradni list RS, št 13/16)
20 Menična izjava – vzorec za gospodarske družbe
21 Menična izjava – vzorec za lastnike gospodarskih družb
22 Menična izjava – vzorec za samostojne podjetnike
23 Zaključno poročilo o delu na projektu – ZAK POR Projekt
24 Vzorec bančne garancije

 

Razpisano sredstev: 1.250.000,00 EUR (za leto 2017: 625.000,00 EUR, od tega 300.000 EUR za sklop A in 325.000 EUR za sklop A-turizem, za leto 2018 prav tako 625.00,00 EUR, od tega 300.000 EUR za sklop A in 325.000 EUR za sklop A-turizem)
Drugi podatki:

Informativni dan

 

priloga (22. 2. 2017).

 

Vprašanja in odgovori (8. 3. 2017)

 

Člani komisije za izvedbo postopka javnega razpisa

 

Zaključno poročilo o razpisu

Nazaj