Skoči na vsebino

OBJAVLJENI RAZPISI

JR-Diplomanti Pomurje Javni razpis za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017
Datum objave: 11.11.2016
Rok za prejem ponudb: 12.12.2016
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo www.mgrt.gov.si ali E-mail:info(at)rcms.si,  razvojni.center(at)rcms.si   ali jo naročijo pri ga. Sabini Potočnik Magdič na tel. št. tel: 00386 (0)5 908 11 43; 00386 (0)40 716 965, e-mail: sabina.potocnik(at)rcms.si.
 
 
Odgovori na zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mgrt.gov.si

 

Razpisna dokumentacija:

Objava razpisa v UL.

 

Razpisna dokumentacija (objavljeno 15. 11. 2016)

 

 

Popravek razpisne dokumentacije (16. november 2016)V razpisni dokumentaciji se v poglavju 1. PODATKI O JAVNEM RAZPISU, točka 1.2. Pravna podlaga javnega razpisa, popravi zapis v besedilu petega odstavka in sicer se v zapisu 12–ih mesecev popravi na 10-ih mesecev.


Novo besedilo v celoti:  
Diplomanti bodo projektno zaposleni v podjetju za določen čas, predvidoma med 9 in 10 meseci; in sicer diplomanti visokošolskega študija oz. 1. bolonjske stopnje predvidoma največ 9 mesecev, ostali  predvidoma največ do 10 mesecev.

V razpisni dokumentaciji se v poglavju 5. OSTALI ZAHTEVE IN  POGOJI ZA DODELITEV IN IZPLAČILO SREDSTEV, popravi zapis v besedilu drugega odstavka in sicer se v zapisu 12–ih mesecev popravi na 10-ih mesecev.

 

Novo besedilo v celoti:  
5. OSTALI ZAHTEVE IN  POGOJI ZA DODELITEV IN IZPLAČILO SREDSTEV
Upravičenec, s katerim bo sklenjena pogodba, bo moral:
- stroške izvajanja projekta voditi na posebnem stroškovnem mestu, ravno tako tudi spremljanje merljivih ciljev projekta, zato mora upravičenec (t.j. prijavitelj, katerega vloga je bila odobrena za sofinanciranje), za potrebe tega razpisa, skupaj z zahtevkom za izplačilo, pripraviti ter predložiti vsebinsko poročilo za področni odsek, na katerem spremlja izvajanje projekta;
- zagotoviti hrambo in dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom, vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa.
Delodajalec mora ohraniti zaposlitev diplomanta na upravičenem območju vsaj še 3 oz 4 mesece po      zaključku sofinanciranja stroškov zaposlitve odvisno od obdobja sofinanciranja stroškov bruto-bruto plače zaposlenega diplomanta. Diplomanta visokošolskega študija oz. 1. bolonjske stopnje, ki ga bo prijavitelj projektno zaposlil za obdobje 9-ih mesecev in bo za to obdobje uveljavljal sofinanciranje stroškov zaposlitve  bo moral prijavitelj, po končanem sofinanciranju stroškov zaposlitve, zaposliti še najmanj za 3 mesece, ostale diplomante, ki jih bo prijavitelj zaposlil za obdobje 10–ih mesecev in bo za to obdobje  uveljavljal sofinanciranje stroškov zaposlitve, pa bo moral prijavitelj po končanem sofinanciranju stroškov zaposlitve, zaposliti diplomanta še najmanj za 4 mesece.

 

Oprema ovojnice.

 

Razpisni obrazec št. 1

 

Razpisni obrazec št. 2

 

Razpisni obrazec št. 3

 

Razpisni obrazec št. 4

 

Vzorec pogodbe.

 

Razpisni obrazec št. 2a

 

Razpisni obrazec št. 2b

 

Razpisni obrazec št. 2c

 


Rezultati razpisa

Razpisano sredstev: Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa znaša 251.784,00 EUR. Nepovratna sredstva se razpisujejo za leto 2017.
Drugi podatki:

Kot pravočasne se bodo upoštevale vse vloge, poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do 12. 12. 2016 in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva, prispele do 12.12 .2016. Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana do 12. 12.  2016 do 12.00 ure.


Odgovori na vprašanja zastavljena od 14. 11. 2016 do 7. 12. 2016

 

 

Nazaj