Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBJAVLJENI RAZPISI

JR INV Maribor in Pokolpje Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih
Datum objave: 05.08.2016
Rok za prejem ponudb: 05.09.2016 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Odgovorjena bodo le vprašanja poslana pisno na elektronski naslov gp.mgrt(at)gov.si, z obvezno oznako št.: »4300-32/2016«, najkasneje do 25. 8. 2016, do 10. ure.

Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni 27. 8. 2016 do 15. ure.
Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije.


Rezultati razpisa (objavljeni 29. novembra 2016).

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis

 

Razpisna dokumentacija (popravek 19. 8. 2016)

 

Popravek razpisne dokumentacije

V razpisni dokumentaciji se v Razpisnem obrazcu št. 3: DISPOZICIJA PROJEKTA pod Tabelo 1: Ocena učinkovitosti investicije (obvezno samo za velika podjetja), besedilo opombe »Primerljiva diskontna stopnja za oceno pričakovanih rezultatov mora biti 7 %.« nadomesti z besedilom: »Primerljiva diskontna stopnja za oceno pričakovanih rezultatov mora biti 4 %.«.

 

 

Objavljena vprašanja in odgovori v rubriki Drugi podatki veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije. Posebej opozarjamo na naslednje odgovore:
- 19. Upravičeni sofinancirani stroški nakupa objekta ne smejo presegati ostalih upravičenih sofinanciranih stroškov in v nobenem primeru  ne morejo biti višji od vrednosti, ki jo določi sodni cenilec.
- 22. Soglasje lastnikov mora biti potrjeno na upravni enoti.
- 23. Investicijskega programa ni potrebno posebej izdelati, je pa glede na vrednost projekta potrebno v poslovni načrt vključiti vsebine, ki jih predpisuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

Razpisano sredstev: 2.797.000,00 EUR, od tega 797.000,00 EUR v letu 2016 in 2.000.000,00 EUR v letu 2017
Drugi podatki:

Začetna investicija se mora izvajati na problemskem (upravičenem) območju:
– Maribora s širšo okolico (občine Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi) ali
– Pokolpja (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič).
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 2.797.000,00 evrov, od tega za območje:
– Maribora s širšo okolico 1.297.000,00 EUR in
– Pokolpja 1.500.000,00 EUR.

 

Vprašanja in odgovori  (objavljeno 11. 8. 2016)

 

Vprašanja in odgovori (objavljeno 17. 8. 2016)

 

Vprašanja in odgovori (objavljeno 19. 8. 2016)

 

Vprašanja in odgovori (objavljeno 25. 8. 2016)

Nazaj