Skoči na vsebino

OBJAVLJENI RAZPISI

Ekonomsko-poslovna infrastruktura Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017
Datum objave: 24.06.2016
Rok za prejem ponudb: 08.08.2016
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

mag. Irena Zafošnik,

e-naslov: irena.zafosnik(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

 

Spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017 (objavljeno 4.11.2016)

 

Spremembe in dopolnitev Javnega razpisa za ekonomsko poslovno infrastrukturo

 

Sprememba razpisne dokumentacije (objavljeno 22.07.2016)

 

 

Popravek besedila razpisne dokumentacije

V spremembi razpisne dokumentacije, objavljene 22. 7. 2016, je v dokumentu »Razpisna dokumentacija«, Poglavje 10 – Metodologija in merila za izbor operacij, Točka 4 - Kriterij »Prispevek k skladnemu regionalnemu razvoju«, prišlo do pomanjkljive navedbe pravnih podlag in območij, ki prejmejo točke glede na kriterij »Prispevek k skladnemu regionalnemu razvoju«. Pravilen zapis celotne točke 4. se glasi:

4. Kriterij »Prispevek k skladnemu regionalnemu razvoju« (10 točk)
Operacija leži na območju Triglavskega narodnega parka = 10 točk
Operacija leži na obmejnem problemskem območju, problemskem območju ali na območju, kot ga določa Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017 = 5 točk
Prijavitelj prejme za operacijo 10 točk v primeru, da je sedež samoupravne lokalne skupnosti na območju Triglavskega narodnega parka, kot je to določeno v Zakonu o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10). Prijavitelj prejme za operacijo 5 točk v primeru, da je sedež samoupravne lokalne skupnosti na enem izmed:
-obmejnih problemskih območij, kot so določena v Uredbi o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12 in 24/15),
-problemskih  območjih z visoko brezposelnostjo, kot so določena v Sklepu o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16), 
-območij, kot jih določa Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017 (Uradni list RS, št. 87/09 in 82/15)
Če prijavitelja operacije leži na enem izmed navedenih območij kot jih določajo navedene pravne podlage, je potrebno navesti relevantno pravno podlago.

 

Popravek razpisne dokumentacije

 

Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo

Razpisano sredstev: 11.466.666,66 EUR (Vzhodna kohezijske regija: 7.466.666,66 EUR, Zahodna kohezijska regija 4.000.000,00 EUR)
Drugi podatki:

Vprašanja in odgovori I (objavljeno 1.7.2016)

Vprašanja in odgovori II (objavljeno 6.7.2016)

Vprašanja in odgovori III (objavljeno 8. 7. 2016)

Vprašanja in odgovori IV (objavljeno 15. 7. 2016)

Vprašanja in odgovori V (objavljeno 20. 7. 2016)

Popravek odgovorov na vprašanja (objavljeno 25. 7. 2016)

Vprašanja in odgovori VI (objavljeno 3. 8. 2016)

Nazaj