Skoči na vsebino

VODSTVO

Minister

Zdravko Počivalšek

 

Zdravko Počivalšek je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir agronomije. Zadnjih  15 let  je bil na čelu Term Olimia iz Podčetrtka. Je bil nagrajenec GZS za leto 2004 in Manager leta 2010.

Zdravko Počivalšek, rojen 25. novembra 1957, je prve vodstvene izkušnje je pridobil v letih 1985-1986 kot član
poslovne skupine, ki je sanirala poslovanje Kmetijskega kombinata Šmarje pri Jelšah. Do leta 1994 je bil direktor Kmetijske zadruge Šmarje pri Jelšah, nato pa direktor družbe Mlekarne Celeia. Leta 1999 je prevzel vodenje zdravilišča  Atomske toplice, ki so se pod njegovim vodstvom preoblikovale v blagovno znamko Terme Olimia. Tam je bil kot direktor družbe zaposlen do prevzema ministrske funkcije. 4. decembra 2014 ga je državni zbor RS imenoval za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo v Vladi dr. Mira Cerarja.
Leta 2005 je prejel nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2004, leta 2010 pa je postal Manager leta 2010 za izjemne dosežke trajnejšega pomena v gospodarstvu.

13. septembra 2018 je bil ponovno imenovan za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo v 13. Vladi Republike Slovenije, ki jo vodi Marjan Šarec.

 

Avtor foto: Daniel Novakovič, vir: STA

Državni sekretar

mag. Aleš Cantarutti, rojen 15. avgusta 1972, je univerzitetni diplomirani sociolog-kadrovski management, od leta 2009 je bil zaposlen kot direktor Centra za mednarodno poslovanje na Gospodarski zbornici Slovenije.  

Delovne izkušnje je pridobil po pripravništvu v Javor Pivka, d. d., najprej v oglaševalski agenciji Formitas BBDO kot skrbnik ključnih kupcev, nato od januarja 2000 do junija 2006 v Javor Pivka, d. d., kot vodja marketinga in prodaje in leta 2005 kot vodja prodaje v Moskvi. Od junija 2006 do junija 2007 je bil direktor v Fabrika plus, s. p., ki je opravljala naloge s področja tržnih komunikacij in strateškega marketinga. Bil je tudi predavatelj na višji strokovni šoli Postojna za predmet Poslovni sporazumevanje in vodenje. Od leta 2008 je bil zaposlen na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) kot vodja področja internacionalizacija, od leta 2009 pa kot direktor Centra za mednarodno poslovanje na GZS.

18. decembra 2014 ga je Vlada RS imenovala za državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, 13. septembra 2018 pa je bil ponovno imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

 

Avtor foto: Daniel Novakovič/STA, vir: STA

Državna sekretarka

Eva Štravs Podlogar, rojena 18. avgusta 1962, je univerzitetna diplomirana ekonomistka, ki je na Ministrstvu za gospodarski razvij in tehnologijo zaposlena od maja 2015, ko je opravljala funkcijo generalne direktorice Direktorata za turizem in internacionalizacijo.

 

Kot generalna direktorica Direktorata za turizem in internacionalizacijo je bila odgovorna za pripravo strateških razvojnih usmeritev in zakonodaje s področju turizma, internacionalizacije in tujih neposrednih investicij, za spodbujanje konkurenčnosti in promocije slovenskega gospodarstva, predvsem v tujini, ter izboljševanje pogojev pri poslovanju slovenskih podjetij na mednarodnih trgih, ki se izvaja v okviru aktivnosti s področja trgovinske politike. Bila je predsednica sveta zavoda Slovenske turistične organizacije in javne agencije Spirit Slovenija ter predsednica Komisije za pospeševanje mednarodne menjave pri SID banki. Stališča Slovenije je kot stalna članica zastopala v Odboru za trgovinsko politiko pri Svetu EU v Bruslju.

Aktivno se je udeleževala  številnih mednarodnih srečanj, tesno sodelovala z izvajalskimi institucijami ministrstva in ukrepe s področja direktorata usklajevala s številnimi deležniki tako na nacionalni kot regionalni in podjetniški ravni.   

Pred tem je bila skoraj petnajst let direktorica Turizma Bled, zavoda za pospeševanje turizma, odgovorna za vodenje in poslovanje zavoda ter strateški razvoj izjemno pomembne slovenske turistične destinacije. V okviru te funkcije je od leta 2011 do 2015 vodila Regionalno destinacijsko organizacijo Gorenjska.  Izkušnje v gospodarstvu si je pridobivala tudi kot pomočnica direktorja v podjetju Elan Commerce.

15. septembra 2016 jo je Vlada RS imenovala za državno sekretarko na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, 11. oktobra 2018 pa je bila ponovno imenovana na mesto državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.