Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UPRAVNI POSTOPKI II. STOPNJA

DIREKTORAT ZA NOTRANJI TRG

Seznam pooblaščenih oseb:

 

Irena Možek Grgurevič 

Tel.: 01 400 35 90

irena.mozek(at)gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Vodenje upravnih postopkov na II. stopnji  s področja meroslovja v skladu z drugim odstavkom 8. člena in šestim odstavkom 19. člena Zakona o meroslovju

Generalni sekretariat

Seznam pooblaščenih oseb: 

 

Karla Pinter

tel.: 01 400 32 40

karla.pinter(at)gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Odločanje v upravnih postopkih na II. stopnji v zadevah s področja Agencije RS za javnopravne evidence in storitve kot upravljavca Poslovnega registra Slovenije

Karla Pinter

tel.: 01 400 32 40

karla.pinter(at)gov.si

Kotnikova 5,

Ljubljana

Odločanje na II. stopnji s področja tržne inšpekcije

Karla Pinter

tel.: 01 400 32 40

 

karla.pinter(at)gov.si

Kotnikova 5,

Ljubljana

Vodenje in odločanje na II. stopnji v zadevah s področja denacionalizacije podjetij

Melita Kamnik

tel.: 01 400 35 87

melita.kamnik@gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Vodenje upravnih postopkov na II. stopnji v zadevah s področja Agencije RS za javnopravne evidence in storitve kot upravljavca Poslovnega registra Slovenije

Valerija Di Monte

tel.:01 400 31 12

valerija.dimonte@gov.si

Trubarjeva 11, Maribor

Vodenje upravnega postopka na II. stopnji s področja tržne inšpekcije

Valerija Di Monte

tel.:01 400 31 12

 

valerija.dimonte@gov.si

Trubarjeva 11, Maribor

Vodenje upravnih postopkov na II. stopnji v zadevah s področja denacionalizacije podjetij

Marko Doberšek

tel.: 01 400 36 43

marko.dobersek@gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Vodenje upravnega postopka na II. stopnji s področja tržne inšpekcije

Darja Ulčar

tel.:01 400 35 75

darja.ulcar@gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Vodenje upravnega postopka na II. stopnji s področja tržne inšpekcije

mag. Marija Ciber

tel.: 01 400 32 74

marija.ciber@gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Vodenje upravnega postopka na II. stopnji s področja tržne inšpekcije.