Skoči na vsebino

UPRAVNI POSTOPKI II. STOPNJA

DIREKTORAT ZA NOTRANJI TRG

Seznam pooblaščenih oseb:

 

Irena Možek Grgurevič 

Tel.: 01 400 35 90

irena.mozek(at)gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Vodenje upravnih postopkov na II. stopnji  s področja meroslovja v skladu z drugim odstavkom 8. člena in šestim odstavkom 19. člena Zakona o meroslovju

Generalni sekretariat

Seznam pooblaščenih oseb: 

 

Karla Pinter

tel.: 01 400 32 40

karla.pinter(at)gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Odločanje v upravnih postopkih na II. stopnji v zadevah s področja Agencije RS za javnopravne evidence in storitve kot upravljavca Poslovnega registra Slovenije

Karla Pinter

tel.: 01 400 32 40

karla.pinter(at)gov.si

Kotnikova 5,

Ljubljana

Odločanje na II. stopnji s področja tržne inšpekcije

Karla Pinter

tel.: 01 400 32 40

 

karla.pinter(at)gov.si

Kotnikova 5,

Ljubljana

Vodenje in odločanje na II. stopnji v zadevah s področja denacionalizacije podjetij

Melita Kamnik

tel.: 01 400 35 87

melita.kamnik@gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Vodenje upravnih postopkov na II. stopnji v zadevah s področja Agencije RS za javnopravne evidence in storitve kot upravljavca Poslovnega registra Slovenije

Valerija Di Monte

tel.:01 400 31 12

valerija.dimonte@gov.si

Trubarjeva 11, Maribor

Vodenje upravnega postopka na II. stopnji s področja tržne inšpekcije

Valerija Di Monte

tel.:01 400 31 12

 

valerija.dimonte@gov.si

Trubarjeva 11, Maribor

Vodenje upravnih postopkov na II. stopnji v zadevah s področja denacionalizacije podjetij

Marko Doberšek

tel.: 01 400 36 43

marko.dobersek@gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Vodenje upravnega postopka na II. stopnji s področja tržne inšpekcije

Darja Ulčar

tel.:01 400 35 75

darja.ulcar@gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Vodenje upravnega postopka na II. stopnji s področja tržne inšpekcije

mag. Marija Ciber

tel.: 01 400 32 74

marija.ciber@gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Vodenje upravnega postopka na II. stopnji s področja tržne inšpekcije.