Skoči na vsebino

UPRAVNE TAKSE

Upravne takse se plačujejo v skladu z Zakonom o upravnih taksah:

plačilo se izvede na račun št. : 01100-1000315637 sklic 11 21300-7111002.