Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OGLASNA DESKA

V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP) se opravi vročitev dokumentov na enotnem državnem portalu e-uprava v naslednjih primerih:

 

1. če gre za večje število oseb, ki organu niso znane; (94. člen ZUP).

2. stranka ali njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, ki ga je postavila stranka, med postopkom spremeni svoje stalno ali začasno prebivališče, sedež oz. naslov, ki ga je navedel v vlogi ali pooblastilu in o spremembi ne sporoči naslova, in če organ iz uradnih evidenc ugotovi, da je naslov za vročanje, prijavljen na podlagi zakona, ki ureja prijavo prebivališča oz. sedež enak naslovu, kjer je bil opravljen poizkus vročitve, odredi, naj se vse nadaljnje vročitve v postopku opravljajo tako, da se dokument objavi na enotnem državnem portalu e-uprava (tretji odstavek 96. člena ZUP);

3. če je iz uradnih evidenc razvidno, da je naslov za vročanje oziroma sedež drugačen kot naslov, na katerem je bil opravljen poizkus vročitve, se vročitev ponovno opravi na tem naslovu. Če vročitev ni možna iz razlogov iz drugega odstavka, organ odredi, da se vročitev opravi tako, da se dokument objavi na enotnem državnem portalu e-uprava (četrti odstavek 96. člena ZUP).

4. če organ ne more ugotoviti, katere osebe imajo pravni interes za udeležbo v postopku, povabi k udeležbi z javnim naznanilom, ki ga objavi na enotnem državnem portalu e-uprava (drugi odstavek 143. člena ZUP);

5. o izključitvi javnosti na ustni obravnavi se izda sklep, ki mora biti objavljen na enotnem državnem portalu e-uprava (četrti odstavek 155. člena ZUP).

6. razpis ustne obravnave se mora javno naznaniti, če je nevarnost, da ne bo mogoče pravočasno vročiti posamičnih vabil, če je verjetno, da so prizadete osebe, ki še niso nastopile kot stranke, ali če to narekujejo drugi podobni ukrepi (159. člen ZUP).

 

 

Vročitev velja za opravljeno po preteku 15 dni od dneva, ko je bilo naznanilo objavljenona enotnem državnem portalu e-uprava, če organ ne določi daljšega roka (94. člen ZUP).

 

Na podlagi pooblastila iz 7. odstavka 322. člena Zakona o splošnem upravnem postopku je zato minister za javno upravo izdal pravilnik o določitvi spletnega naslova, preko katerega se opravljajo objave dokumentov po tem zakonu (Ur.l. RS, št. 36/08), ki se nahaja na spodnji povezavi -

 

 

http://e-uprava.gov.si/e-uprava/oglasnaDeska.euprava