Skoči na vsebino

UPRAVNI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI

Seznam pooblaščenih oseb za vodenje in odločanje v upravnih postopkih na I. stopnji:

Generalni sekretariat

Ime in priimek

Telefonska številka

Elektronski naslov

Lokacija

Postopek

Luka Omerzel

01 400 32 46

luka.omerzel(at)gov.si

 

Kotnikova 5, Ljubljana

Vodenje posameznih dejanj pred izdajo odločbe v upravnem postopku  podeljevanja statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju gospodarstva.

 

Direktorat za notranji trg

Ime in priimek

Telefonska številka

Elektronski naslov

Lokacija

Postopek

Alja Guček

01 400 33 45

alja.gucek(at)gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe o določitvi organov za ugotavljanje skladnosti v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti

Jože Kočar

01 400 34 87

joze.kocar(at)gov.si

 

Kotnikova 5, Ljubljana

Vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe o določitvi organov za ugotavljanje skladnosti v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti

Ignac Kozina

01 400 33 09

ignac.kozina(at)gov.si

 

Kotnikova 5, Ljubljana

Vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe o določitvi organov za ugotavljanje skladnosti v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti

Ignac Kozina

01 400 33 09

ignac.kozina(at)gov.si

 

Kotnikova 5, Ljubljana

Vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe o določitvi organov za ugotavljanje skladnosti v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti in Pravilnikom o premični tlačni opremi

Irena Možek Grgurevič

01 400 35 90

irena.mozek(at)gov.si

 

Kotnikova 5, Ljubljana

Odločanje v upravnem postopku izdaje odločbe o določitvi organov za ugotavljanje skladnosti v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti

Alja Guček

01 400 3345

alja.gucek(at)gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe o določitvi organov, pooblaščenih za izvajanje nalog tretje stranke v postopku ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti ter dovoljenj in drugih odločb v zvezi z organi za podeljevanje slovenskih tehničnih soglasij v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih

Irena Možek Grgurevič

01 400 3590

irena.mozek(at)gov.si

 

Kotnikova 5, Ljubljana

Odločanje v upravnem postopku izdaje odločbe o določitvi organov, pooblaščenih za izvajanje nalog tretje stranke v postopku ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti ter dovoljenj in drugih odločb v zvezi z organi za podeljevanje slovenskih tehničnih soglasij v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih

Jože Kočar

01 400 3487

joze.kocar(at)gov.si 

Kotnikova 5, Ljubljana

Odločanje v upravnih postopkih izdaje sklepov o dodelitvi tri črkovne kode proizvajalcem rekreacijskih plovil v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah na proizvode o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) in v zvezi s Pravilnikom o plovilih za rekreacijo (Uradni list RS, št. 2/16)

Alenka Vidmar

01 400 3248

alenka.vidmar(at)gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe v zvezi z vpisom in izbrisom v register izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov

Mateja Kralj

01 400 3374

mateja.kralj1(at)gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe v zvezi z vpisom in izbrisom v register izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov

Ana Dežman Mušič

01 400 3371

ana.dezman-music(at)gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Odločanje o upravnih zadevah v zvezi z vpisom in izbrisom v register izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15).

Darja Tomše

01 400 3316

darja.tomse1(at)gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Odločanje o upravnih zadevah v zvezi z vpisom in izbrisom v register izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov

Barbara Miklavčič

01 400 3770

barbara.miklavcic(at)gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Odločanje o upravnih zadevah v zvezi z vpisom in izbrisom v register izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov  ter v zvezi s pridobitvijo, odvzemom ali podaljšanjem dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja

Klemen Lapanja

01 400 3791

klemen.lapanja(at)gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe v zvezi s pridobitvijo, odvzemom ali podaljšanjem dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja

Barbara Mesojednik

01 400 3333

barbara.mesojednik(at)gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Odločanje o upravnih zadevah v zvezi s pridobitvijo, odvzemom ali podaljšanjem dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja

Miha Berdnik

01 400 3731

miha.berdnik(at)gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Vodenje upravnega postopka in odločanje o upravnih zadevah v zvezi z vpisom in izbrisom potrošniških organizacij v register potrošniških organizacij

 

Direktorat za turizem in internacionalizacijo

Ime in priimek

Telefonska številka

Elektronski naslov

Lokacija

Postopek

Mag. Carmen Kovač

01 400 3223

carmen.kovac(at)gov.si

Kotnikova 5,Ljubjlana

za vodenje posameznih dejanj v postopku do izdaje dovoljenje za izvoz/uvoz blaga, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje za katera je pristojno MGRT

Janja Manohin 

01 400 3271

 

janja.manohin@gov.si

 

Kotnikova 5, Ljubljana

za vodenje posameznih dejanj v postopku izdaje dovoljenj, odločb in potrdil s področja nadzora izvoza blaga z dvojno rabo

Janja Manohin 

01 400 3271

 

janja.manohin@gov.si

 

Kotnikova 5, Ljubljana

za vodenje posameznih dejanj v postopku izdaje dovoljenj in potrdil za blago z dvojno rabo, za katera je na podlagi Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih uvede ali izvaja RS, pristojno MGRT

Janja Manohin 

01 400 3271

 

janja.manohin@gov.si

 

Kotnikova 5, Ljubljana

za vodenje posameznih dejanj v postopku do izdaje dovoljenje za izvoz/uvoz blaga, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje za katera je pristojno MGRT