Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UPRAVNI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI

  

Seznam pooblaščenih oseb za vodenje in odločanje v upravnih postopkih na I. stopnji:

 

Direktorat za notranji trg

 

 

 

 

 

Ime in priimek

Telefonska številka

Elektronski naslov

Lokacija

Postopek

Alja Guček

01 400 33 45

alja.gucek(at)gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Pooblastilo za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločbe o določitvi organov za ugotavljanje skladnosti v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti

Jože Kočar

01 400 34 87

joze.kocar(at)gov.si

 

Kotnikova 5, Ljubljana

Pooblastilo za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločbe o določitvi organov za ugotavljanje skladnosti v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti

Ignac Kozina

01 400 33 09

ignac.kozina(at)gov.si

 

Kotnikova 5, Ljubljana

Pooblastilo za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločbe o določitvi organov za ugotavljanje skladnosti v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti

Ignac Kozina

01 400 33 09

ignac.kozina(at)gov.si

 

Kotnikova 5, Ljubljana

Pooblastilo za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločbe o določitvi organov za ugotavljanje skladnosti v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti in Pravilnikom o premični tlačni opremi

Irena Možek Grgurevič

01 400 35 90

irena.mozek(at)gov.si

 

Kotnikova 5, Ljubljana

Pooblastilo za odločanje v upravnem postopku izdaje odločbe o določitvi organov za ugotavljanje skladnosti v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti

Alja Guček

01 400 3345

alja.gucek(at)gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Pooblastilo za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločbe o določitvi organov, pooblaščenih za izvajanje nalog tretje stranke v postopku ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti ter dovoljenj in drugih odločb v zvezi z organi za podeljevanje slovenskih tehničnih soglasij v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih

Irena Možek Grgurevič

01 400 3590

irena.mozek(at)gov.si

 

Kotnikova 5, Ljubljana

Pooblastilo za odločanje v upravnem postopku izdaje odločbe o določitvi organov, pooblaščenih za izvajanje nalog tretje stranke v postopku ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti ter dovoljenj in drugih odločb v zvezi z organi za podeljevanje slovenskih tehničnih soglasij v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih

Jože Kočar

01 400 3487

joze.kocar(at)gov.si 

Kotnikova 5, Ljubljana

Pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih izdaje sklepov o dodelitvi tri črkovne kode proizvajalcem rekreacijskih plovil v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah na proizvode o ugotavljanju skladnosti in v zvezi s Pravilnikom o plovilih za rekreacijo

Alenka Vidmar

01 400 3248

alenka.vidmar(at)gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Pooblastilo za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločbe v zvezi z vpisom in izbrisom v register izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov

Mateja Kralj

01 400 3374

mateja.kralj1(at)gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Pooblastilo za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločbe v zvezi z vpisom in izbrisom v register izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov

Ana Dežman Mušič

01 400 3371

ana.dezman-music(at)gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih v zvezi z vpisom in izbrisom v register izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov

Darja Tomše

01 400 3316

darja.tomse1(at)gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih  v zvezi z vpisom in izbrisom v register izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov

Barbara Miklavčič

01 400 3770

barbara.miklavcic(at)gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih  v zvezi z vpisom in izbrisom v register izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov  ter v zvezi s pridobitvijo, odvzemom ali podaljšanjem dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja

Monika

Drglin

01 400 3614

monika.drglin@gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Pooblastilo za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe v zvezi z vpisom in izbrisom v register izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov

Klemen Lapanja

01 400 3791

klemen.lapanja(at)gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih  v zvezi s pridobitvijo, odvzemom ali podaljšanjem dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja

Barbara Mesojednik

01 400 3333

barbara.mesojednik(at)gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih v zvezi s pridobitvijo, odvzemom ali podaljšanjem dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja

 

Mojca

Jug

01 400 3719

mojca.jug@gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih v zvezi s pridobitvijo, odvzemom ali podaljšanjem dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja

Monika

Drglin

01 400 3614

monika.drglin@gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih v zvezi z vpisom in izbrisom v register potrošniških organizacij v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

dr. Carmen Kovač

01 400 3223

carmen.kovac(at)gov.si

Kotnikova 5, Ljubljana

Pooblastilo za vodenje upravnega postopka do izdaje dovoljenja za izvoz/uvoz blaga, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje za katera je pristojno MGRT

Anja Vodopivc 

01 400 3438

 

anja.vodopivc(at)gov.si

 

Kotnikova 5, Ljubljana

Pooblastilo za vodenje upravnega postopka do izdaje dovoljenja, odločbe in potrdila s področja nadzora izvoza blaga z dvojno rabo

Anja Vodopivc 

01 400 3438

 

anja.vodopivc(at)gov.si  

Kotnikova 5, Ljubljana

Pooblastilo za vodenje upravnega postopka do izdaje dovoljenja in potrdila za blago z dvojno rabo, za katera je na podlagi Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih uvede ali izvaja RS, pristojno MGRT

Anja Vodopivc 

01 400 3438

 

anja.vodopivc(at)gov.si  

Kotnikova 5, Ljubljana

Pooblastilo za vodenje upravnega postopka do izdaje dovoljenje za izvoz/uvoz blaga, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje za katera je pristojno MGRT