Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ORGANI V SESTAVI

Tržni inšpektorat RS

Andrejka Grlić, glavna tržna inšpektorica

Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

T: 01/280 87 02

F: 01/280 87 40

internet:http://www.ti.gov.si/

E:gp.tirs(at)gov.si, predstojnik.tirs(at)gov.si

 

Tržni inšpektorat RS opravlja neposredni nadzor nad izvrševanjem zakonov in podzakonskih predpisov s področja varstva potrošnikov ter prometa blaga in storitev na domačem trgu, za katere je pristojen.  

 

Urad RS za intelektualno lastnino

Dr. Vojko Toman, v. d. direktorja

 

Kotnikova 6, 1000 Ljubljana

T: 01/620 31 00

F: 01/620 31 11

internet:http://www.uil-sipo.si

E:sipo(at)uil-sipo.si

 

Urad RS za intelektualno lastnino je pristojen za opravljanje nalog s področja intelektualne lastnine, ki vključuje področje avtorskega prava in prava industrijske lastnine. Poleg teh upravnih nalog je pristojen za pripravo zakonodaje s področja intelektualne lastnine.

Urad zagotavlja tudi informacijske storitve. Pri uradu deluje poravnalni svet za reševanje sporov med delodajalci in delojemalci v zvezi s pravicami industrijske lastnine, ustvarjenimi v delovnem razmerju.

 

 

Urad RS za meroslovje
dr. Samo Kopač,
direktor
Tkalska ulica 15, 3000 Celje
T: 03/428 07 50
F: 03/428 07 60
internet: www.mirs.gov.si
E:gp.mirs(at)gov.si

 

 

 

Urad RS za meroslovje kot nacionalna meroslovna institucija vodi in razvija nacionalni meroslovni sistem Republike Slovenije, vključno s sistemom ugotavljanja skladnosti na področju izdelkov iz plemenitih kovin in z vodenjem postopkov v okviru priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost. Te sisteme predstavlja v ustreznih mednarodnih organizacijah in jih razvija na mednarodno primerljiv in prepoznaven način.