Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBA ZA EVROPSKE ZADEVE IN MEDNARODNO SODELOVANJE

Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje opravlja koordinacijske naloge na področju bilateralnih, multilateralnih (EU, WTO, OECD, Svetovna turistična organizacija) in evropskih zadev s posebnim poudarkom na pripravi dogodkov na ministrski ravni z mednarodnim značajem, vključno z ministrskimi Sveti EU (Svet EU za zunanje zadeve/trgovina, Svet EU za konkurenčnost, notranji trg), koordinira aktivnosti s področja bilateralnega in multilateralnega sodelovanja znotraj ministrstva ter z ostalimi institucijami, koordinira sodelovanje ministrstva na ravni EU, pripravlja in vodi mednarodna srečanja ter obiske in sodeluje pri organizaciji srečanj s predstavniki iz tujine. 

 

Služba je pristojna za:

 • pripravo in izvedbo mednarodnih srečanj in obiskov ter sodelovanje pri organiziranju obiskov tujih predstavnikov v RS ali ministra oziroma državnih sekretarjev v tujini in tujih delegacij na ravni ministra/državnega sekretarja v Sloveniji,
 • koordinacijo in pripravo gradiv za udeležbo ministra oziroma državnih sekretarjev na mednarodnih dogodkih, zasedanjih Sveta EU, drugih dogodkih na ministrski ravni v okviru Evropske unije ter pripravo vseh oblik bilateralnih in multilateralnih srečanj na ministrski ravni,
 • koordiniranje mednarodnih aktivnosti, EU zadev znotraj ministrstva ter z drugimi institucijami v Sloveniji in tujini,
 • oblikovanje stališč do mednarodnega sodelovanja ministrstva s tujimi partnerji na različnih področjih,
 • spremljanje in koordiniranje EU Portala ter objavo izhodišč in poročil za zasedanja ministrskih svetov EU,
 • sodelovanje in udeležbo na tedenskih sestankih v okviru koordinacijske delovne skupine MZZ za EU zadeve (DSEZ),
 • sodelovanje v medresorski delovni skupini za pripravo stališč RS o pristopu držav k EU in s tem v zvezi za koordinacijo priprave stališč MGRT,
 • koordiniranje priprave gradiv za Državni zbor, Državni svet, Vlado RS in druga ministrstva s področja EU zadev ter mednarodnih odnosov,
 • sodelovanje pri pripravi stališč za zasedanja Sveta EU in drugih zahtevnih gradiv s področja evropskih zadev,
 • spremljanje dela direktoratov v  medresorskih delovnih skupinah za pripravo stališč v postopkih odločanja institucij EU,
 • sodelovanje s slovenskimi in tujimi diplomatsko konzularnimi predstavništvi,
 • sodelovanje v različnih mešanih komisijah in zastopanje stališč MGRT,
 • koordiniranje sodelovanja z Evropskim parlamentom,
 • koordiniranje odzivov v pred sodnih postopkih,
 • koordinacijo v zvezi z čezmejnim sodelovanjem in sodelovanjem v makroregionalnih povezavah,
 • pripravo analiz, informacij, poročil, priporočil in drugih gradiv ter opravljanje drugih nalog s področja mednarodnih in evropskih zadev.