Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZVAJALSKE INSTITUCIJE

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija)

Ajda Cuderman, v.d. direktorice

Verovškova 60, 1000 Ljubljana

T: 01/ 589 18 70,

F: 01/589 18 75

internet: www.spiritslovenia.si

E: info(at)spiritslovenia.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija združuje Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) ter Javno agencijo za tehnološki razvoj RS (TIA). Namen javne agencije je promocija slovenskega gospodarstva, razvoj podjetništva ter spodbujanje inovativnosti, tehnološkega razvoja, tujih investicij in internacionalizacije podjetij.

Agencija je nastala z namenom zagotavljanja večje učinkovitosti in posledično izboljšanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ter doseganja racionalizacije delovanja javne uprave. Glavni učinek združitve bo zagotavljanje bolj usklajene, pregledne in usmerjene podpore slovenskemu gospodarstvu.

   

 

Slovenska turistična organizacija  (STO)
Mag. Maja Pak,
direktorica
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
T: 01/ 589 85 50
F: 01/ 589 85 60
internet: www.slovenia.info/
E.: glavna.pisarna(at)slovenia.info

 

 

Zavod RS za blagovne rezerve
Anton Zakrajšek,
direktor
Dunajska 106, 1000 Ljubljana
T: 01/589 73 00
F: 01/589 73 47
internet: www.zrsbr.si

E: info(at)zrsbr.si

 

Zavod RS za blagovne rezerve je javni gospodarski zavod, ki izvaja dejavnost oblikovanja in uporabe državnih blagovnih rezerv, vključno z dejavnostjo oblikovanja obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov, tako da se zagotavlja količina rezerv, ki ustreza devetdesetdnevni povprečni porabi v preteklem letu

Slovenski podjetniški sklad

mag. Maja Tomanič-Vidovič, direktorica

Trubarjeva 11, 2000 Maribor

T: 02/234 12 60

F: 02/234 12 82

internet:www.podjetniskisklad.si

E:maja.tomanic-vidovic(at)podjetniskisklad.si

 

Slovenski podjetniški sklad je osrednja javna finančna institucija Republike Slovenije, ustanovljena z namenom izboljšanja dostopa do finančnih virov za mala in srednje velika podjetja.

Na osnovi Zakona o javnih skladih je ta sklad ustanovila Vlada RS kot javni finančni sklad. Na osnovi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo se je sklad preoblikoval v Javni sklad RS za podjetništvo, skrajšano ime je Slovenski podjetniški sklad.

V okviru dejavnosti se izvajajo aktivnosti urejanja gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje, finančni zakup (leasing), drugo kreditiranje in drugo finančno posredništvo.


Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST)

mag. Marjetka Strle Vidali, direktorica

Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

T: 01/478 30 13

F: 01/478 30 94

internet:www.sist.si

E:sist(at)sist.si

 

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) je slovenski nacionalni organ za standarde, ki je odgovoren za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje nacionalnega sistema standardizacije na področju elektrotehnike, informacijske tehnologije, telekomunikacij, splošnem področju ter za zastopanje nacionalnih interesov v mednarodnih organizacijah za standardizacijo (ISO, IEC) in evropskih organizacijah za standardizacijo (CEN, CENELEC, ETSI).

SIST je ustanovila Republika Slovenija za trajno opravljanje dejavnosti slovenske nacionalne standardizacije v javnem interesu in opravljanje lastne dejavnosti v interesu odjemalcev. Sekretariat SIST, ki ga vodi direktor, je strokovno-administrativna služba, ki nudi strokovno-tehnično podporo organom, tehničnim delovnim telesom ter izvaja trženje proizvodov in storitev.

Slovenska akreditacija (SA)

dr. Boštjan Godec, direktor

Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

T: 01/547 32 50

F: 01/547 32 72

internet:www.slo-akreditacija.si

E: info(at)slo-akreditacija.si

 

Slovenska akreditacija (SA) je javni zavod, ki na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo, v Republiki Sloveniji opravlja naloge nacionalne akreditacijske službe v skladu z Zakonom o akreditaciji in s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija. SA deluje kot neodvisna služba, ki izvaja postopke akreditiranja tako, da so podeljene akreditacije in akreditirane dejavnosti, pa tudi služba sama, priznane kot usposobljene in zanesljive na državni in mednarodni ravni.

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja
Velislav Žvipelj,
 direktor
Škrabčev trg 9 a, 1310 Ribnica
T: 01/836 19 53
F: 01/836 19 56
internet:www.regionalnisklad.si
E:info(at)regionalnisklad.si

 

Slovenski regionalno razvojni sklad nastopa kot eden od nosilcev regionalne razvojne politike. Ima status javnega finančnega sklada, ki je namenjen trajnejšemu doseganju javnih ciljev na področju regionalnega razvoja in razvoja podeželja.

 

Noordung center - Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga

dr. Dominik Kobold, direktor

Na vasi 18, 3205 Vitanje

T: +386 40 300 052

internet: https://www.center-noordung.si/

E: info(at)center-noordung.si