Skoči na vsebino

URADNE OSEBE PRISTOJNE ZA INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

1. za delovno področje Generalnega sekretariata in Kabineta ministra

 • koordinatorka Darja Ulčar, višja svetovalka, T: 01/400 35 75, darja.ulcar(at)gov.si, Kotnikova 5, Ljubljana
 • koordinator namestnik Valentin Orešek, svetovalec, T: 01/400 3764, valentin.oresek(at)gov.si, Kotnikova 5, Ljubljana

 

2. za delovno področje Direktorata za turizem

 • Darja Škufca Adlešič, sekretarka, T: 01/400 32 41, darja.skufca-adlesic(at)gov.si, Kotnikova 5, Ljubljana
 • namestnica Nataša Pance, podsekretarka, T: 01/400 32 31, natasa.pance(at)gov.si, Kotnikova 5, Ljubljana

 

3. za delovno področje Direktorata za notranji trg

 • Mojca Mihelčič, podsekretarka: T: 01/400 36 57, mojca.mihelcic(at)gov.si, Kotnikova 5, Ljubljana
 • namestnica Katja Gregorčič Belšak, višja svetovalka, T: 02/ 400 31 44, katja.gregorcic-belsak(at)gov.si, Trubarjeva 11, Maribor  

 

4. za delovno področje Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo

 • Jelena Bjegović, višja svetovalka, T: 02/400 31 21, jelena.bjegovic(at)gov.si, Trubarjeva 11, Maribor

 

5. za delovno področje Direktorata za regionalni razvoj

 • Majda Vidic Karo, sekretarka, T: 01/400 34 45, majda.karo(at)gov.si, Kotnikova 5, Ljubljana
 • namestnica Kristina Pavlovič, sekretarka, T: 01/400 34 64, kristina.pavlovic(at)gov.si, Kotnikova 5, Ljubljana

 

6. za delovno področje Direktorata za lesarstvo

 • Sebastijan Milovanovič Jarh, višji svetovalec, T: 01/400 34 60, sebastijan.milovanovic-jarh@gov.si, Kotnikova 5, Ljubljana

 

7. za delovno področje Tajnih podatkov

 • Lucija Brglez, višja svetovalka, T: 01/ 400 35 48, lucija.brglez(at)gov.si, Kotnikova 5, Ljubljana
 • namestnik dr. Peter Vrtačnik, sekretar, T: 01/ 400 36 66, peter.vrtacnik(at)gov.si, Kotnikova 5, Ljubljana